förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Chockande fakta om hivtest kits

Har du läst bipacksedeln för ett hiv-test?
Om inte, så kanske du kan bli förvånad. Hiv/aids industrin är en stor bluff.
HIV-tester bevisar ingenting.
HIV/AIDS orsakas av en falsk diagnos, skrämselpropaganda och giftiga HIV-mediciner, vacciner, antibiotika, partydroger mm.
Det finns inget HIV virus


Text: Carl Grinde Datum: 22 Februari 2012
Även återgiven text från respektive länkad sida
Uppdaterad 8 April 2013

Ok jag har gjort ett HIV-test, igen
Det har känts konstigt att ta hivtest nu på slutet och jag har svårt att tro att jag kommer att göra det igen. Även fast jag ifrågasätter hiv vill jag understryka att alla sköterskor jag fått hjälp av varit jättebra och snälla.
Jag känner mig frigjord från lögnen om hiv/aids och det känns skönt. Samtidigt finns den där osynliga styrande makten överallt, vi kan kalla den CIA eller George Bush & Co. De jobbar i det tysta och kan antagligen gå in och manipulera läkarjournaler eller till och med våra tankar och åsikter via microchip implantat rakt in i hjärnan.
Kolla på de här filmerna angående CIA och de mörkermakter som styr vår värld.
Är det "bara på film"?
The Adjustment Bureau om C.I.A.
Eyes wide shut om dolda sällskap
The Good Shepherd om C.I.A.
One Mainframe To Rule Them All
America: Freedom to Fascism
Mind Control - America's Secret War
The Manchurian Candidate
Manchurian candidate Documentary
MK ultra documentary
Source code Inception Limitless Branded

Även om detta inte bara var dokumentärer utan även Hollywoodfilmer, fråga dig själv: finns det en osynlig hand som styr världen eller inte? Smarta mediciner är ju på gång. Självklart har de forskat på människohjärnor, antagligen fångar, antagligen många som dött, med massa elektroder och komponenter i kroppen. Hur kan de annars bara ta fram såna avancerade uppfinningar rakt av som funkar på människor direkt? konstgjorda ögon, konstgjorda implantat i innerörat, klart de har forskat på människor.

Jag kommer att få betala för att jag talar ut om detta
Jag vet att jag kommer att betala ett stor pris för att jag talar ut om detta och elfte September, dödliga vacciner,
rothschilds världs herravälde, Frimurarnas dolda ockulta identitet etc.
Eftersom jag gjorde ett hiv-test finns mitt DNA någonstans där jag inte har kontroll. CIA eller Illuminati kan stjäla det och använda mitt DNA som bevis mot mig, och anklaga mig för ett brott jag inte har begått.

Det handlar inte bara om HIV/AIDS den globala eliten gör mer ont.
Andra stora lögner är elfte September, mer om elfte September,. Storföretagens lögn om HIV/AIDS är inte deras enda lögn. De äger alla medias nätverk så de kan göra vad de vill.

Om HIV tester


Italiensk version Fransk version Grekisk version


HIV-1 Western Blot Kit Orasure Epitope Inc
6. Använd inte denna sats som enda grund för diagnos av HIV-1-infektion. infektion.
7. Ett negativt resultat utesluter inte möjligheten av HIV-1-infektion.
http://www.orasure.com/docs/pdfs/products/orasure_hiv_1
_western_blot/OraSure-HIV-1-Western-Blot-Package-Insert.pdf

http://www.medkb.com/Uwe/Forum.aspx/aids/2401/Western
-Blot-to-confirm-ELISA-not-to-be-used-as-diagnosis

OraSure-HIV-1-Western-Blot-Package-Insert.pdf


Roche COBAS AmpliPrep TaqMan HIV-1 Test är inte avsedd att användas som ett screeningtest för förekomst av HIV-1 i blod
http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/BloodBlo
odProducts/ApprovedProducts/PremarketApprovalsPMAs/ucm092878.pdf

http://molecular.roche.com/assays/Pages/COBASTaqManHIV-1TestHPS.aspx
hivtest_cobas_ampliprep.pdf


Roche COBAS AmpliScreen HIV-1 Test, version 1.5
Detta test är inte avsett att användas som ett hjälpmedel vid diagnos.
http://www.qualtexlabs.org/assets/pdfs/assays/HIV.pdf
hivtest_Roche_Cobas_Ampliscreen.pdf


Roche The AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test, v1.5
är inte avsett att användas som ett screening-test för HIV-1

AMPLICOR HIV-1-MONITOR test, v1.5 är inte avsedd att användas som ett screening-test för HIV-1 eller som ett diagnostiskt test för att bekräfta närvaron av HIV-1-infektion.
http://molecular.roche.com/assays/Pages/COBASAMPLICORHIV-1MONITORTestv15.aspx
http://molecular.roche.com/assays/Pages/AMPLICORHIV-1MONITORTestv15.aspx
hivtest_AMPLICOR_MONITOR_ACTG.pdfRoche UltraSensitive Roche Monitor Test, v1.5- Boom Extraction
Det finns sex diagnostiska metoder som för närvarande används för att upptäcka HIV-infektion: MKB för påvisande av antikroppar, Western Blot för påvisande av antikroppar riktade mot specifika virala komponenter, viral kultur, MKB för HIV-1-antigen detektion, indirekt immunofluorescens analys, och radio immunoprecipitaion analys.
De flesta av dessa metoder, tillhandahåller i och för sig inte en känslig och specifik metod för direkt mätning av HIV-1 viral aktivitet.
hivtest_Roche_UltraSensitive.pdf


NucliSens HIV-1 QT-analysen är inte avsedd att användas som ett screeningtest för HIV-1
NucliSens HIV-1 QT-analys är inte avsedd att användas som ett screening-test för HIV-1 inte heller skall den användas som ett diagnostiskt test för att bekräfta närvaron av HIV-1-infektion.
HIVtest_Biomerieux_NucliSens.pdf


OraSure HIV-l Western Blot Kit är inte avsett att användas med blod
Den OraSure HIV-l Western Blot Kit är inte avsett för användning med blod, serum/plasma eller urinprover, eller för screening eller återinställa potentiella blodgivare.
http://www.fda.gov/downloads/biologics
bloodvaccines/bloodbloodproducts/approved
products/premarketapprovalspmas/ucm091829.pdf

hivtest_westernblots.pdf


ABBOT HIV test HIVAB HIV-1/HIV-2 (rDNA) EIA
HIVAB HIV-1/HIV-2 (rDNA) EIA är ett in vitro-enzymimmunoanalys för kvalitativ detektering av antikroppar mot humant immunbrist virus typ 1 och/eller typ 2 (HIV-1/HIV-2) i humant serum, plasma eller avliden serum.
Känslighet och specificitet För närvarande finns det ingen erkänd standard för att fastställa närvaro eller frånvaro av antikroppar mot HIV-1 och HIV-2 i humant blod.
Känslighet för HIV-1-antikroppar beräknades baserat på klinisk diagnos av AIDS. för HIV-2, känslighet uttryckt i träffsäkerhet med prövningsläkemedel bekräftelse analysresultat som grund för jämförelse. Specificitet är baserad på analys av blodgivning från slumpmässiga givare. Känslighet för HIV-1 antikroppar visade sig vara likvärdig med en tidigare licensierad test baserat på jämförande studier i olika kliniska grupper inklusive AIDS, ARC, och hög risk.
VARNING: FDA har licensierat detta test kit för användning med humant serum, plasma eller avlidna serumprover bara. Användning av denna licensierade testkit avtryck andra än de som specifikt har godkänts för användning med detta test kan resultera i felaktiga testresultat.
http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBlood
Vaccines/SafetyAvailability/TissueSafety/ucm095983.pdf

hivtest_Abbot_HIVAB.pdf


BioLytical Laboratories INSTI Kit, INSTI HIV-1/HIV-2 Rapid Antibody Test
bioLytical Laboratories utvecklar och tillverkar en snabb HIV diagnostiskt produkt, Insti ™ Kit. Det är en unik, enkel att använda diagnostiska kit används vid diagnos av HIV-infektion. Vid 60 sekunder för en läsning, är Institutet Kit den snabbaste hiv diagnostiska test i världen idag.
http://www.msh.org/projects/rpmplus/WhatWeDo/
HIV-AIDS/TestKits/ProductDetail.cfm?ProductID=23

http://www.biolytical.com/index.htm


BioLytical Laboratories Insti HIV-1/HIV-2 antibody test
Frånvaro av antikroppar mot HIV betyder inte att en person är helt fri från HIV-1 eller HIV-2, HIV har isolerats från seronegativa individer före serokonversion.
http://www.biolytical.com/insti_doc/CEInsert.pdf
hivtest_biolytical.pdf


BioLytical Laboratories Insti HIV-1/HIV-2 antibody test
Insti HIV-1/HIV-2 Analysen har inte validerats för detektering av antikroppar mot HIV-1 grupp O eller N subtyper. (Enligt aids/hiv industrin är HIV-virus uppdelade i olika undertyper tex O, N osv det finns flera bokstäver. Genom att hävda att testet inte har validerats för detektering av antikroppar mot HIV-1 grupp O eller N subtyper, berättar de också om att deras test är inte ett heltäckande sätt att se om du är "HIV-positiv" eller inte! HIV 1 är dessutom den allra vanligaste typen! HIV/AIDs är inget annat än en lögn! En smutsig lögn.)
Det finns ingen enda standard för detektering av känslighet och specificitet av en antikropp-test för HIV i humana sera, plasma eller helblod. emellertid den allmänt accepterade metoden för att uttrycka känsligheten och specificiteten av en given provning med avseende på träffsäkerhet är att jämföra resultaten godkänt kompletterande analysresultat, såsom ELISA och Western Blot.
http://www.biolytical.com/insti_doc/CEInsert.pdf
hivtest_biolytical.pdf


BioLytical Laboratories INSTI HIV-1 Antibody Test Kit
..för användning vid testning av effektiviteten av Insti HIV-1-antikropp Test Kit.
(Ok så det här är bara för att testa kitet. Cool.)
ANVÄNDNINGSOMRÅDE De kontroller som föreskrivs i detta kit är avsedda att användas som en del av användarens kvalitetssystem.
http://www.biolytical.com/insti_doc/50-1045_
INSTI_TEST_CONTROL_INSERT_HIV1.pdfOrtho Clinical Diagnosis Inc Trypanosoma cruzi (T. cruzi) ORTHO T. cruzi ELISA Test System
This assay is not intended for use as an aid in diagnosis.
Användningsområde: användning på avlidna (hjärta slutat slå) prover.
http://www.labs-inc.org/files/labs//
pdfs/test_catalog/Chagas%20package%20insert.pdf

hivtest_Ortho-Clinical-Elisa.pdf
http://www.orthoclinical.com/en-us/Pages/Home.aspx


GENELABS DIAGNOSTICS HIV-1 BLOT 1.3 WESTERN BLOT ASSAY
Instruktionsmanual
För forskningsändamål bara inte för användning i diagnostiska FÖRFARANDEN
http://www.zeptometrix.com/11012-036.pdf
hivtest_genelabs.pdf
Bio rad GS HIV-1/HIV-2 PLUS O EIA First "real" HIV test i found
GS HIV-1/HIV-2 PLUS O EIA 32588
480 test för påvisande av antikroppar mot humant immunbristvirus typ 1 och 2 (HIV-1 och HIV-2) i humant serum, plasma och avliden serum
http://www.bio-rad.com/prd/en/US/adirect/biorad?ts=1&cmd=BRCatgPr
oductDetail&vertical=CDG&catID=e712f6c8-d823-478a-a2c6-
94b7b66aacdf&country=US&lang=en&javascriptDisabled=trueBio rad HIV test bipacksedel -antikropp sandwich teknik

The Genetic Systems HIV-1/HIV-2 plus O MKB är en immunologisk test baserad på principen om direkt antikroppen sandwich teknik. Mikrobrunnsremsa plattor (den fasta fasen) är belagda med renade antigener: gp160 och p24 rekombinanta proteiner som härrör från HIV-1 ..
(Så ytan är belagd med antigener och proteiner som härrör från HIV-1. De har täckt ytan med HIV-virus komponenter och om ditt blod har anti-kroppar till dessa komponenter så har du HIV i blodet. Hm .. jag undrar hur de lyckas skörda alla dessa HIV-komponenter. Och hur får de grejerna att stanna på mikrobrunnsremsa plattan? Är det små HIV-virus som ligger på dessa band plattor, väntar och klarar sig lika bra utan något blod eller T-celler? Är en mikrobrunnsremsa platta (plastbit) verkligen en bra miljö för ett HIV-virus att leva i? Jag trodde att HIV-viruset behöver en värdcell. Hur renar de dem, dessa "antigener" (virusdelar, virus proteiner?) Och hur skördas de så att de kan sätta den på mikrobrunnsremsa plattan? Är de döda? Är det något dött som ditt blod testas emot?)
Hur vet de att det bara är HIV-partiklar som fastnar på mikrobrunnsremsa plastytan och inte någon annan grejer? Jag menar att mäta hiv verkar vara så svårt ändå. Dessa HIV-test visar tydligt att det inte är lätt att hitta HIV-virus i blodet. De måste åter testa med andra standarder för att säkerställa att det verkligen är HIV eller inte.
Så hur samlar de alla "renade antigener gp160 och p24 rekombinanta proteiner som härrör från HIV-1"?
Använder de HIV-test i sin odlingstank för att se till att det verkligen är HIV innan de sätter det på mikrobrunnsremsa plattorna?
http://www.labs-inc.org/files/labs//pdfs/test_catalog/HIV-1%20HIV-2%20EIA_Bio-Rad.pdf
http://www.docstoc.com/docs/542707/Package-Insert--GS-HIV-1-HIV-2-Plus-O-EIA
Therefore, the GS HIV-1/HIV-2 Plus O EIA had an estimated specificity in this study of 99,92% (24,228/24,247; 95% confidence interval: 99,88-99,96)
Massor av referenser till tester med Western Blot. Men Western Blot kan ge obestämda resultat. Hm..(..?)
hivtest_Bio_Rad.pdf


Ok killar, nedan finns den tunga delen och den heta potatisen: Bioteknik papper, Protein Engineering, Design & Selection


Humanisering strategier för en anti-idiotypisk antikropp härmande HIV-1 gp41. (..seriöst vad är det här?)
http://www.fortebio.com/references.html

Karakterisering av på tillsyn idiotop-specifika T-cellkloner till en monoklonal anti-idiotypisk antikropp härma en tumör-associerat antigen (TAA).
(.. mannen det här är avancerad skit!)
(Vilka fler coola namnförslag för HIVtest kan vara tänkvärda? .. Härma -dummy Virus test? Idiotiskt och .. IDIOT-TEST?) Y Saeki, J J Chen, L F Shi, S Raychaudhuri, H Köhler in The Journal of Immunology (1989)
http://www.mendeley.com/research/humanization-strategies-antiidiotypic-antibody-mimicking-hiv1-gp41
http://www.mendeley.com/research/monoclonal-antiidiotypi
c-antibody-mimicking-the-principal-neutralization-site-in
-hiv1-gp120-induces-hiv1-neutralizing-antibodies-in-rabbits

http://www.mendeley.com/research/humanization-strategies-antiidiotypic-antibody-mimicking-hiv1-gp41


http://www.orgenics.com
http://www.orgenics.com/en/page.aspx
OK! Men nu lovar vi! Detta HIV-test är .. ett bra. Verkligen. Know for sure -om du verkligen vill veta.
Orgenics.com med "vet säkert" HIV testkit
http://www.orgenics.com/en/page.aspx
http://www.orgenics.com/files/products/IC%20Trispot.pdf
http://www.orgenics.com/files/products/IC%20products.pdf
http://www.orgenics.com/files/products/HIV%20products.pdf
hivtest_knowforsure.pdf
hivtest_knowforsure2.pdf
hivtest_knowforsure3.pdfMerck ELISA/Western blot test för hiv
Ett positivt resultat på ELISA screeningen behöver inte nödvändigtvis betyda att personen har HIV-infektion. Det finns vissa tillstånd som kan leda till ett falskt positivt resultat, såsom borrelios, syfilis, och lupus.
En positiv ELISA-test följs alltid av en Western blot-test. En positiv Western blot bekräftar en HIV-infektion. Ett negativt Western blot-test innebär att ELISA-testet var ett falskt positivt test. Western blot-test kan också vara "obestämt", vilket isåfall innebär att ytterligare tester utförs för att klargöra situationen.
(Min fråga: om ett positivt ELISA-test alltid följs av en Western blot-test och en positiv Western blot bekräftar en HIV-infektion, varför inte göra den västra blot testet direkt och hoppa över ELISA-testet åh visst ja.. jag glömde, Western blot testets resultat kan vara "obestämbart")
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppd
ocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_encyzSz1zSz003538zPzhtmEmellertid ospecifik reaktivitet på Western blöts kan inträffa med HIV-negativa sera, vilket leder till osäkra eller obestämt resultat. Orsakerna till obestämd resultat, även om inte klart förstås, har varit associerad med kontaminerande cellulära antigener på virusets lysatebased blot remsor, autoantikroppar, graviditet, förhöjt bilirubin nivåer, och in vitro hemolys (4).

ELISA står för enzymkopplad immunanalys. Det är ett allmänt använt laboratorietest för att detektera antikroppar i blodet.
(hm.. möjliga HIV-antikroppar nämns inte specifikt här)
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocs
zSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_encyzSz1zSz003332zPzhtmAntikropp definition (tack Merck!)
En antikropp är en typ av protein. Kroppens immunsystem producerar antikroppar när den upptäcker skadliga ämnen, så kallade antigener. Exempel på antigener innefattar mikroorganismer (såsom som bakterier, svampar, parasiter och virus) och kemikalier.
Antikroppar kan också produceras när immunförsvaret felaktigt anser frisk vävnad som ett skadligt ämne. Se: Autoimmuna sjukdomar
Varje typ av antikropp är unik och försvarar kroppen mot en viss typ av antigen.
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdo
cszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_encyzSz1zSz002223zPzhtmViral transkription HIV-antikroppar, till försäljning på www.immuquest.com
Varför finns det inga bilder av HIV antikroppar, det "mänskliga proteinet mot HIV"?
Kanske för att det inte finns någon HIV-virus och inga HIV-anti kroppar?

HIV-2 Nef - Rat Anti-HIV-2 Nef
Nef är ett multifunktionellt protein av 27 kDa i HIV1 och 35 kDa i HIV2 det inducerar endocytos av CD4-receptorn och minskar MHC1 receptorer och därigenom förstärker det virala infektiviteten och påverkar T-cell-signalering
http://www.immuquest.com/viral-transcription-antibodies-t2671


HIV1 integras - Mus Anti-HIV1 integras
Integras är ett enzym, en produkt av HIV1 Gag/pol-genen, medan de övriga två enzymer som är omvänt transkriptas och proteas. Humant immunbristvirus (HIV-1) använder ett enzym, en så kallad integras, för att utföra en integrering av dess virus-DNA i värdkromosomen och därigenom lura maskineriet i värdcellen till att göra virala proteiner. HIV-1-integras är ett protein av 32 kDa och består av tre domäner. Ingen cellulär homolog av HIV-integras har beskrivits, så potentiella inhibitorer till detta enzym skulle kunna vara relativt icke-toxiska.
http://www.immuquest.com/viral-transcription-antibodies-t2671


HIV1 P17 Gag - Mouse Anti-HIV1 P17 Gag
Menade du: Why is there no images of the HIV antibodies, the "human proteine against HIV"?
Maybe because there is no HIV virus and no HIV-anti bodies? HIV1 P17 är matrisen protein i Gag polyproteinet som utför mycket komplexa iscensatta uppgifter under montering, spirande, mognad och steg infektion i den virala replikationscykeln. Under viral montering, proteiner bildar membran föreningar och själv-föreningar som i slutändan resulterar i knoppning av en omogen virion från den infekterade cellen. Gag prekursorer fungerar också under viral monteringen för att selektivt binda och paketera två plus delar av genomiska RNA
http://www.immuquest.com/viral-transcription-antibodies-t2671

Wantai HIV (1+2) Ab ELISA Wantai HIV (1+2) + HIV-1 p24 ELISA
Känsligheten är inte alltid 100%. Dessutom används det i kinesiska blodbanker och vi vet hur det diktatur-regeringen arbetar där blodet kommer från eller hur?
http://www.ystwt.com/wantai_english/Presentation/HIV_presentation.pdf


Komplett lista över godkända HIV-test och tillverkare
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/
ApprovedProducts/LicensedProductsBLAs/
BloodDonorScreening/InfectiousDisease/UCM080466"HIV/AIDS" FDA godkända produkter tidslinje 2000-2010
http://www.fda.gov/forconsumers/byaudience/forpatientadvocates/hivandaidsactivities/ucm151081.htm
Föreslagna webbplatser för mer information:
http://www.theperthgroup.com
http://www.virusmyth.net
http://www.questionaids.com
http://www.theothersideofaids.com
http://www.aras.ab.ca
http://www.altheal.org

Varför "HIV tester" inte kan berätta om du har HIV
http://www.healtoronto.com/hivtest.html

Var finns elektronmikroskopiska data?

Orsaker till ett falskt positivt HIV-test
I genomsnitt 0,2 procent av ELISA-test ger ett falskt positivt HIV-test resultat som sedan visat felaktiga med en Western Blot-test, konstaterar Goaskalice.com, Columbia University studenthälsovårdens hemsida. Autoimmuna sjukdomar, vaccinationer, flera graviditeter eller tidigare infektion med hepatit B, malaria eller tuberkulos kan stimulera produktionen av antikroppar som korsar skapar med HIV-antigener, vilket ger ett falskt positivt HIV-test.
http://www.livestrong.com/article/166602-causes-of-a-false-positive-hiv-test

HIV-test är inte avsedda att användas som ett screeningtest för hiv
I själva verket har HIV-testen friskrivningsklausuler som anger att de inte är avsedda att användas som ett screening-test för HIV eller som ett diagnostiskt hjälpmedel för att bekräfta närvaron av HIV-infektion (Roche Amplicor virusmängd-test). Varför är inte en antikroppstest som är verifierat av ett annat antikroppstest tillräckligt bra för att säga att någon är smittad med HIV?
http://www.blogster.com/revkenny/a-1000000-reward-for-scientific-proof-of-hiv


Varför inte använda testutrustning för att diagnostisera en HIV-infektion?
Jag tror jag vet varför de skriver att de inte vill att deras test kit ska användas för att diagnostisera en HIV-infektion. Det beror på att de vet att det inte finns någon HIV-virus.
Varför människor blir sjuka och dör är för att det pågår ett tyst krig mot vårt samhälle.
Undersök vaccineringar i Afrika, chemtrails, narkotika och giftiga läkemedel.

HIV-test noggrannhet? Fråga tillverkaren
http://letterstotheempire.com/2008/10/10/hiv-test-accuracy-ask-the-manufacturers

Varför "HIV tester" inte kan berätta om du har HIV
http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2006/05/23/hiv_test_bogus_based_on_circular_reasoning.htm

Test kit tillverkare erkänner att deras "hiv-tester" är otillförlitliga
http://www.healtoronto.com/testkits.html

Rapporterade orsaker till falska positiva EIA och tester immunoblot för HIV-antikropp*
(Orsaker till att du kan få ett falkst positivt HIV-test)
Korsreaktiva antikroppar mot vissa humana leukocytantigener (HLA) som utvecklas som ett resultat av tidigare blodtransfusion eller under graviditet Auto-antikroppar som finns i vissa reumatologiska sjukdomar
Uppvärmning av serum
Fryst uptinat-serum (?)
Erhållande av gamma-globulin
senaste vaccination (influensa, hepatit)
Njurtransplantation
Vissa leversjukdomar
Vissa cancerformer
EBV-infektion
Positiva RPR tester (syfilis, vissa autoimmuna sjukdomar)
Tekniska fel i test
http://www.uphs.upenn.edu/bugdrug/antibiotic_manual/HIVtesting.pdf

Hiv-tester är den största bluffen!
http://wn.com/HIV_tests_are_the_biggest_scam!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0yopRSViC_M&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=fdnp9tPaoQ4

HIV tester exponerade
http://www.positivelyfalse.com/media/hiv_test_kit_disclaimers.pdf


Visste du att hiv-tester visar positivt för HIV testkomponenter?
Om HIV dödar T-celler, hur kan de ha en oändlig T-cell linje från vilken de hämtar all sin HIV för test kit?
http://www.altheal.org/overview/circular.htm
http://www.whale.to/b/rappoport.html
http://www.virusmyth.com/aids/hiv/cjtestfp.htm
http://scc.lexum.org/en/2002/2002scc77/2002scc77.html
http://aids.about.com/od/newlydiagnosed/a/hivtimeline.htm
http://www.cli-online.com/products/product-news/clinical-laboratory/
hiv-1-antigen-control/index.html?tx_
ttproducts_pi1[backPID]=2288&cHash=3a4299e5fc

http://www.altheal.org/tests/summary.htm
http://www.topnews.in/health/us-scientists-create-hiv-resistant-cells-27995
http://reducetheburden.org


ELISA test
"För närvarande finns ingen erkänd standard för att fastställa närvaro eller frånvaro av HIV-1-antikroppar i mänskligt blod. "(Abbott Laboratories, ELISA HIV antikroppstest Insats lapp, avsnittet "Känslighet och Specificitet ")

ELISA Test
"För närvarande finns ingen erkänd standard för att fastställa närvaro eller frånvaro av HIV-1-antikropp i humant blod. "(Abbott Laboratories, ELISA HIV antikroppstest Infoga, avsnittet" Känslighet och Specificitet ") "MKB testning kan inte användas för att diagnostisera AIDS ... Risken för asymtomatisk person med upprepade reaktivt serum utveckla AIDS eller en AIDS-relaterat tillstånd är inte känt. "(Abbott Laboratories, ELISA HIV antikroppstest bipacksedel, avsnitt "Metodens begränsningar") "Kliniska studier fortsätter att förtydliga och förfina tolkningen och medicinska betydelsen av förekomsten av antikroppar mot HIV-1. "(Abbott Laboratories, ELSA HIV antikroppstest Infoga under rubriken" Begränsningar av Förfarandet ")


Western Blot Test
"Använd inte denna sats som enda grund för diagnos av HIV-1-infektion." (Eptope, Inc., Western Blot hiv Antikroppstest bipacksedel, avsnitt "Metodens begränsningar") "Den kliniska betydelsen av antikroppar mot HIV-1 i en asymptomatisk person som inte är kända." (Calypte, Cambridge Biotech HIV-1 Western Blot Kit, avsnittet "Begränsningar av Serum och Plasma metoden")

PCR "Viral Load" Test
"Den AMPLICOR HIV-1 MONITOR-test, är inte avsedd att användas som ett screeningtest för HIV eller som en diagnostiskt test för att bekräfta förekomst av HIV-infektion. "(Roche, Amplicor HIV-1 monitor Test Kit, avsnittet "Avsedd användning")


Ortho-Clinical Diagnostics, Inc mer information om deras HIV-tester och produkter
http://www.orthoclinical.com/en-us/pages/SearchResults.aspx?q=elisa%20hiv%20test&site=orthoclinicalen_us
http://www.orthoclinical.com/en-us/ProductInformation/
TransfusionMedicine/DonorScreening/Pages/ScreeningAssays.aspx

http://www.orthoclinical.com/en-us/Documents/OC10525b%20Timeline.pdf

0,5 Procent av alla människor är immuna mot HIV-viruset .. eh verkligen? Så vad handlar egentligen detta HIV/AIDS dödliga virus om?
http://biotech.idg.se/2.1763/1.317823/gen-bakom-hiv-resistens-hittad


Typisk "Stoppa AIDS" sida
De försöker att marknadsföra AIDS att betyda något annat än viruset. I kampanjen ingår kampen mot fattigdom. Det är verkligen en viktig sak att göra. Men eftersom AIDS blandas med andra frågor blir det svårt för människor att skilja en sak från en annan. Det blir svårare att avslöja/skilja bedrägeriet från den hjälp som behövs för de fattiga.
Fördomar är också en fråga de vill ska ingå i AIDS frågan.
"Bostäder för alla" är också en rubrik. Hm det skulle vara perfekt men låter vara realistiskt. Bostadsproblem och fattigdom, fördomar är viktiga frågor men det är inte samma sak som AIDS.
http://www.wecanendaids.org

"Lead the way" ..med mobila HIV-test bilar
Kampanjen främjar ett system med team som kommer att prata med folk på gatorna och be dem göra ett HIV-test.
Personalen kommer att skicka ut mobila testning skåpbilar med människor och gå från dörr till dörr i slumpmässigt utvalda områden i Hillcrest och North Park för att erbjuda på platsen tester.
http://leadthewaysd.com/the-plan

Läs MARK Conlan: s artikel om hiv-testning kampanjen: Big Brother testar dig. http://zengersmag.blogspot.com


Motstånd är fruktbart
Det är ok att ifrågasätta AIDS
http://www.resistanceisfruitful.com/blog/about
http://resistanceisfruitful.com/blog/nodrugs
http://www.livingwithouthivdrugs.com


Avancerade Bioteknik Du vill ha ett virus? Vi producerar dem!
ABIs kompetens innefattar HIV, HTLV, HSV, VZV, EBV, CMV, HHV-6, HHV-7, HHV-8, RSV, SIV ...
https://abionline.com/products/dengue
https://abionline.com/products/hiv1
https://abionline.com/node/1173

Sortiment: Antikroppar, cellbiologi produkter, infektionssjukdomar antigen, testkit. Virala proteiner.
http://www.axonscientific.com/brand/advanced_biotechnologies
http://www.axonscientific.com/brands

http://www.faqs.org/patents/app/20100261156
http://www.sysmex.com

En påstådd bild av HIV-virus
Varför är bilderna av viruset så liten? De blå prickarna är HIV-viruset antar jag, men jag skulle vilja se lite mer detaljerat och närmare foto för vara övertygad om sanningen i denna bild.
Lennart Nilsson är en mycket bra fotograf men jag är inte säker på om han har mycket kunskap om virus. Kanske kommer de att ha honom att fotografera E HEC och Ebola virusen också?
http://www.svd.se/kultur/lennart-nilssons-bilder-i-praktverk_211517.svd

HIV inte skyldigt
http://www.gaylib.com/aids/aids35.htmEn hemsida som inte gillar ifrågasättande av HIV och AIDS
Denna sida som kalla människor som mig lögnare och är helt anonym. Inget ansikte på människorna bakom hemsidan. Ingen offentlig information om vem som är registrator för webadressen.
http://whois.domaintools.com/houseofnumbers.org
Inte ett telefonnummer. Endast en epostadress. Kliv ut i ljuset eller håll käften. Det du säger har ingen betydelse.
"För mer information om hiv denialism och för verkliga fakta om HIV och AIDS, gå till www.AIDStruth.org.
insidehon@houseofnumbers.org" (..yeah right)
http://www.houseofnumbers.org/RealAnswersHON.html


aidsforskningen pdf tidningen bilden med viruset ser ut som en apelsin med lite kryddnejlika krydda i den med färgen ändrad till blått i stället för brun.
http://www.iavi.org/lists/iavipublications/attachments/d1
5188cd-9bfd-4227-a850-89e6c870ca44/iavi_vax_jan_2010_eng.pdf

iavi_vax_jan_2010_eng.pdf


(från Merck lögnares manual) HIV-1 har sitt ursprung i västra Centralafrika, schimpans infekterade människor. HIV-1 har sitt ursprung i västra Centralafrika under första hälften av 20-talet när ett närstående schimpans virus först infekterade människor.
http://www.merckmanuals.com/home/print/sec17/ch199/ch199a.html


Illustrationen av en HIV-virus passar exakt i en hexagon, som är en viktig symbol för Illuminati.
Varför bara datorgrafik av viruset? Varför inte ett foto?
http://www.ystwt.com/wantai_english/Presentation/HIV_testing.pdf

hivbook.com illustration av HIV-virus med illuminati symbolik
Varför inte en bild av viruset? Formen av viruset använder samma symbolik som i Wantais PDF. Det är bara grafik, teckningar.
http://hivbook.com/pathogenesis-of-hiv-1-infection.html


 Bristol-Myers Squibb HIV medicin
 REYATAZ (atazanavir sulfate)

    marknadsförd 2011
    Symptom: blåsor, munsår, svullnad av ansikte, potentiellt död.


Bristol-Myers Squibb REYATAZ (atazanavir sulfat) HIV-läkemedel marknadsförd 2011
".. symptom som kan vara allvarliga och potentiellt orsaka dödsfall"
REYATAZ (atazanavir sulfat) HIV "medicin" biverkningar, symtom, eller villkor, inklusive följande:
Milda utslag (rodnad och klåda) utan andra symtom förekommer ibland hos patienter som tar REYATAZ ® (atazanavir sulfat), oftast under de första veckorna efter att läkemedlet har startats, och vanligtvis försvinner inom 2 veckor med någon förändring i behandlingen.
Svåra utslag kan utveckla tillsammans med andra symtom som kan vara allvarliga och potentiellt orsaka dödsfall. Om du får hudutslag med någon av följande symtom, sluta använda REYATAZ och kontakta din läkare direkt.
Andnöd
Allmänt dåligt känsla eller "influensaliknande symtom
feber
Muskelvärk, ledvärk
Konjunktivit (röda eller inflammerade ögon, som "rosa-öga")
blåsor
munsår
Svullnad i ansiktet
Gulfärgning av hud och/eller ögon kan uppstå på grund av ökning av bilirubin i blodet (bilirubin tillverkas i levern).
En förändring i hur ditt hjärta slår kan förekomma. Du kan känna dig yr eller svimfärdig. Dessa kan vara symtom på hjärtproblem.
Diabetes och högt blodsocker kan uppträda hos patienter som tar läkemedel proteashämmare som REYATAZ. Vissa patienter kan behöva förändringar i sin diabetes medicin.
Om du har leversjukdom, inklusive hepatit B eller C, kan det bli värre när du tar anti-HIV läkemedel som REYATAZ ® (atazanavir sulfat).
Njursten har rapporterats hos patienter som tar REYATAZ. Tecken eller symtom på njursten smärta i sidan, blod i urinen och smärta när du kissar.
Vissa patienter med hemofili har ökat blödningsproblem med läkemedel proteashämmare som REYATAZ.
Förändringar i kroppsfett har setts hos vissa patienter som tar anti-HIV-läkemedel. Orsaker till och långsiktiga effekter är inte kända vid denna tidpunkt.
Immunrekonstitutionssyndrom har setts hos vissa patienter med framskriden HIV-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistisk infektion. tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffar kort tid efter start med anti-HIV behandling, inklusive REYATAZ. Gallblåse sjukdomar (inklusive gallsten och gallblåse inflammation) har rapporterats hos patienter som tar REYATAZ. Andra vanliga biverkningar av REYATAZ som tas med andra anti-HIV läkemedel är: illamående, huvudvärk, magont, kräkningar, diarré, depression, feber, yrsel, sömnproblem, domningar, stickningar eller brännande av händer eller fötter, och muskelvärk.
http://www.reyataz.com/reyataz-dosage.aspx
reyataz-dosage.aspx.htm "..symtom som kan vara allvarliga och potentiellt orsaka dödsfall"

Bristol Mers Squibb HIV medicin Sustiva Se den uppgående solen symbolen i deras logotyp. Den stigande solen är Frimurar symbolism för global makt och "början på deras nya världs ordning"
http://www.sustiva.com
http://packageinserts.bms.com/pi/pi_sustiva.pdf

Hon hade "AIDS" i 12 år, slutade med medicinerna och återhämtade sig
http://www.youtube.com/watch?v=tCGVZ6oWoTA&feature=related

Hiv-tester är den största bluffen!
http://www.youtube.com/watch?v=0yopRSViC_M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RWoJanKCVDw&feature=related

Mark Conlans utvidgade Intervju Han ifrågasätter AIDS/HIV och tror inte på den officiella AIDS/HIV teorin.
http://www.youtube.com/watch?v=WVC96orsRIE

Mark Conlans Tidning Zengers alternativa syn på AIDS/HIV
Det största problemet med "Lead the Way" är att den är baserad på lögner. Några av dem är standard ligger AIDS inrättningen har använt i åratal, bland annat grunden för själva provningen. Standarden Testet mäter inte levande, smittsamt virus, utan testar det för antikroppsreaktioner till nio proteiner som tillsammans förutsätts att kompensera hiv
http://zengersmag.blogspot.com
http://zengers.tripod.com/zengernewsmagazine/id10.html

Heal San Diego alternativ syn på AIDS/HIV
Myt: AIDS är en sjukdom i immunsystemet.
Sanning: AIDS är en sjukdom av toxicitet
Myt: "HIV tests" påvisar antikroppar mot HIV.
Sanning: "HIV tester" reagera på cellulära partiklar som finns i oss alla.
Myt: "HIV-läkemedel" förlänger livet ..
Sanning: "HIV-läkemedel" orsakar AIDS och dödlig organsvikt.
http://www.healsd.org


reverse transcriptase HIV enzyme bullshit
http://www.google stuffHälsoutbildning AIDS sambandskommitté, Toronto
http://www.healtoronto.com/philpott_story.html
http://www.healtoronto.com/heal_net/network.html


Andra sidan av AIDS
http://www.youtube.com/watch?v=0dVYJp5dHf8&NR=1 Vad finns på ytan av ett HIV-test?
    Mikrobrunnsremsa plattor belagda med renade antigener: gp160
    (HIV) glykoprotein gp160 produceras i "dess naturliga form"Text från ett patent som beskriver hur "HIV" proteiner (gp160) produceras.
"Höljet genprodukten av HIV syntetiseras som en gp160 prekursormolekyl, .."
Senare säger de: ".. Det är därför mycket överraskande att gp 160 kan erhållas i sin naturliga (native=naturligt infödd) form."
Jag skulle säga att om något virus eller bakterier syntetiseras då har vi inte har att göra med något som hör till djur, insekter, bakterier eller virus längre.
Ett sätt att syntetisera ett virus är att använda en digital kamera och ta en bild av det. Då har du en visuell syntetisk version av viruset eller bakterierna.
Det foto kan inte attackera blodet eller immunsystemet.
Eller så kan du skapa en plastmodell i 3D som ser ut som djuret, bakterien eller viruset.
Saken är den att om vi har att göra med något syntetiskt som innebär att det inte längre relevant att tala om HIV-virus eller saker tas från det. Eftersom det är bara en kemisk version av en varelse, HIV-viruset! Detta virus är något som de hittat på. Men de har den "kemiska versionen av det" oh yeah, den syntetiserade versionen. Det finns inget "native HIV" (native=naturligt infödd, levande) form. HIV finns inte på riktigt
När du har syntetiserat något betyder det att saken är död. Som de säger i sitt patent: ". .. Det är därför mycket förvånande att gp160 (hiv-viruset protein) kan erhållas i dess naturliga form"
Du kan kalla dina antikroppar vad du vill. Det är antikroppar mot vissa kemikalier de använder.


Mikrobrunnsremsa plattor belagda med renade antigener: gp160
(Tillbaks till Bio Rads HIV test GS HIV-1/HIV-2 PLUS O EIA)
Humant immunbristvirus typ 1 och 2 rekombinanta och syntetiska peptider GS HIV-1/HIV-2 PLUS O MKB biologiska principer av förfarandet Genetic Systems HIV-1/HIV-2 plus O MKB är en immunologisk test baserad på principen om direkt för antikropp-sandwich-teknik. Mikrobrunnsremsa plattor (den fasta fasen) är belagda med renade antigener: gp160 och p24 rekombinanta proteiner som härrör från HIV-1
hivtest_Bio_Rad.pdf (GS HIV-1/HIV-2 PLUS O EIA)


Method för att producera native (native=naturligt infödd, levande) HIV gp160
Vad som hävdas är:
1. En metod för framställning av native (native=naturligt infödd, levande) humant immunbristvirus gp160 omfattande: infektering av celler från en HUT78-T-cellinje med HTLV-III451;
http://www.freepatentsonline.com/5116740.html
hivtest-in-the-making.htm


(HIV) glykoprotein gp160 produceras i sin naturliga (native=naturligt infödd, levande) form
Humant immunbristvirus (HIV) glykoprotein gp160 produceras i dess naturliga (native=naturligt infödd, levande) form med användning av en klon av HUT78-celler kroniskt infekterade med HTLV-III.sub.451, och odlas i serumfritt medium.

Det är därför mycket förvånande att gp160 kan erhållas i sin native (native=naturligt infödd, levande) form.
http://www.patentgenius.com/patent/5116740.html
hivtest-in-the-making2.htm


Förfarandet för tillverkning av ett HIV-test kit och dess komponenter
Assignee: Akzo N.V. (Arnhem, NL) Attorney, Agent or Firm: Blackstone, William M.
Vi hävdar: Vad som hävdas är:
1. En metod för framställning av native (native=naturligt infödd, levande) humant immunbristvirus gp160 innefattande: infekterade celler från en HUT78-T-cellinje med HTLV-III451; valda infekterade HUT78 celler som producerar inhemska gp160; inkubera nämnda gp160 producerande cellinje i serum-fritt medium under betingelser som främjar cell-tillväxt, och isolera nativa gp160 från nämnda medium.

2. Vid ett förfarande för framställning av höljesproteiner från humant immunbristvirus, vari en T-cellinje är infekterad med nämnda virus, inkuberades i ett medium under betingelser som främjar cell-tillväxt, och glykoproteinerna utsöndras i detta medium, vilken förbättring innefattar: inkubera cellerna från en gp160 producera 6D5451 infekterade T-cellinje i serumfritt medium och isolering från nämnda medium en 160 kD-protein som motsvarar nativt HIV-höljesglykoprotein gp160.


Beskrivning: BAKGRUND TILL UPPFINNINGEN
Föreliggande uppfinning hänför sig till framställning av nativt gp160 av humant immunbristvirus (HIV), det etiologiska medlet för förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Humant immunbristvirus (HIV) är nu väl etablerad som det etiologiska medlet för förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Viruset är tropiskt för celler som bär CD4-antigenet och är höggradigt cytopatiskt för hjälpar-inducerare (T4)-celler. Höljet genprodukt av HIV syntetiseras som en gp160 prekursormolekyl, som sedan bearbetas till det yttre höljet proteinet gp120 och transmembranprotein gp41. Prekursorn/produkt förhållandet mellan gp 160 och de mindre proteinerna, gp120 och gp41, har nu väldokumenterat, såväl som aminosyrasekvenserna i de tre [Allan, et al, Science. 228:1091-1094 (1985) och Veronese, et al, Science, 229:1402-1405 (1985)]. Den externa glykoprotein gp120 binder till CD4-molekylen på mottagliga celler i den initiala fasen av den virala cellfusion och jättecellbildning inducerad av viruset [Dalgleish et al, Nature. 312:763-766]. Förutom deras roll vid cellytan receptorigenkänning och cellfusion, HIV gp 120 och gp 41 är de primära målen för immunigenkänning i individer infekterade med HIV. Därför har dessa proteiner fått särskild uppmärksamhet i studier virus neutralisering och vaccinutveckling. Det har observerats att stora delar av gp120 som uttrycks av rekombinant DNA-teknik, eller infödda gp120 renas från HIV-infekterade celler, framkallar oftast typspecifika neutraliserande antikroppar hos djur. Dessutom HIV-höljet prekursorproteinet gp160 uttrycks i insektsceller med bakulovirus-vektorer framställda en stark typ-specifikt immunsvar hos getter [Rusche et al., PNAS, USA 84:6924-6928 (1987)]. Förmågan att infektera vissa cellinjer med HIV och för att fastställa de infekterade cellerna in i en kontinuerlig producent av intakt virus har beskrivits i U.S. Pat. Nr 4.652.599. Till och med förmåga att infektera cellinjen och den HIV-variant enligt föreliggande uppfinning har tidigare beskrivits [Getchell, et al., J. Clin. Microbiol. 23:737-742 (1986)]. Men ingen av dessa händelser enbart tillåtet att inrätta en process som kan producera HIV glykoprotein gp160 i dess naturliga form. Normalt infödda gp160 fördelar sig på gp120 och gp41. Följaktligen är höljesproteinet från cellodlingsmedier eller från lyserade viruset gp120 och gp41. Det är därför mycket förvånande att gp160 kan erhållas i sin naturliga form. Humant immunbristvirus (HIV) glykoprotein gp160 produceras i dess nativa form med användning av en klon av HUT78-celler kroniskt infekterade med HTLV-III451, och odlas i serumfritt medium.
http://www.freepatentsonline.com/5116740.html
hivtest-in-the-making.htm

Ytterligare en viktig sak är att förstå den dolda kraft som manipulerar alla internet sociala medier och telefon kommunikation, elektroniska textmeddelanden etc.
Jag menar om de saker jag skriver om HIV/AIDS är sant, hur kommer det sig att ingen annan riktigt pratar om det?
Folk gör det. Journalister gör det. Men Facebook, youtube, twitter etc är antagligen tyst censurerade, meddelanden och vänförfrågningar på Facebook raderas innan du hinner läsa det. Konton på Youtube "avstängda" etc. Illuminati kontroll. De kontrollerar hela världen nu genom dessa verktyg. De sociala medierna och webben, telecom är ett verktyg för global kontroll.
tags: hälsa, LCHF, GI, grönsaker, örter, ört, läkeväxter, gurkmeja, grönt te, viktminskning, bantning, frukt, kött, vetemjöl, medicinska, huskurer, underliv, könssjukdom, förkylning, influensa, svininfluensa, sprutor, WHO, nypon pulver, rosa canina, kalk , effektiv viktminskning, hälsa, alternativ medicin, naturläkemedel, hälsokost, fettsnål kost, fett doktorn, mättat fett, fleromättat fett, smör, grädde, ljus margarin, lättmargarin, Becel, svampinfektion. svamp, candida, candidiasis alcibans, ph balans, basgörande, syratillverkning, syra-bas balans, bota cancer, alternativ behandling, H1N1, vaccin, immunförsvar, bota hiv, hiv aids, hiv-positiva, bög, bög, bisexuell, hiv förnekelse, FDA, aspartam, cancer, E621 , glutamat, smakförstärkare, Parkinsons, demens, gurkmeja, ledvärk, bota artrit, bota artrit, naturläkemedel, läkemedelsindustrin, Glaxo Smithkline, korruption, sockerberoende, diabetes, sockerkänslighet, livsstil förändring, livsstil, kost förändring, kurser, mat, undervikt, övervikt, GI kost, mag-tarmproblem, depression, deprimerad, drogberoende, kostråd, glykemiskt index, ätstörningar, hetsätare, härdat fett, livsmedel, naturliga fetter, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, homeopatiska, alternativ medicin , naturliga kosttillskott, näring, vaccin, frisk, organisk, mat, medicin, bot, rättigheter, frihet, fda, eu, vitaminer, mineraler, stevia, homeopatiska, alternativ medicin, naturliga kosttillskott, näring, Codex Alimentarius, apoteket, aspartam
Startsidan hälsa
Diabetes genombrott! Bota diabetes med capsaicin (från chili peppar) och raw food, vegan kost
Bota värk, reumatism, inflammationer, artros och stelhet med nypon och gurkmeja
Bota cancer
Baka kladdkakor med kikärter
Bota och förebygg inflammationer, influensa, kräksjuka och illamående
Bota förkylning, hosta, halsont, nästäppa
Bota urinvägsinfektion, blåskatarr
Bli av med Candida -förstorad jästsvamp i magen och tarmen. Bli kvitt parasiter i magen och tarmen.
Brännässlor innehåller alla vitaminer och mineraler kroppen behöver, stärker blodet
Bota hjärtbesvär, sänk blodtrycket och kolesterolvärdet, starkare hjärta, förebygg åderförkalkning
Kolloidalt silver -ett alternativt antibiotika som håller ditt immunförsvar starkt
Magnesium och magnesiumbrist
Lugnande och antidepressiva örter, inre harmoni, bättre sömn
Bota depression, få bättre minne, hjärngymnastik
Bota huvudvärk och migrän
Läkande örter med välgörande egenskaper
Nyttig mat, recept, länkar, ortomolekylär medicin,
antioxidanter, fria radikaler,
syrabalans ph värde i kroppen
Länkar till hälsobutiker och alternativ medicin, sund livsstil
Kokosolja -antibakteriell, svampdödande och antivirala egenskaper
Stevia ett naturligt sötningsmedel
Aloevera naturligt läkemedel
Vattenfilter
Att bli fri från HIV
-dekonstruera HIV/AIDS.
Skapa och återställ hälsan
HIV/AIDS Pharma outad: -föredetta ägare till Auschwitz förintelseläger
HIV/AIDS konstruktionen spårad tillbaka till sitt ursprung i Nazist-industrin
HIV/AIDS är baserat på en stor lögn,
över 200 länkar om bedrägeriet
Bota HIV/AIDS, hur man detoxar från giftiga HIV-mediciner, tips om nutrition och hälsosam mat
Chockande fakta om HIV-test kit. Hiv/aids-industrin är en stor bluff. HIV tester bevisar ingenting.
HIV/AIDS är en lögn.
HIV/AIDS -hur tillverkas ett HIV test? Smittkoppor vaccin startade "Aids virus"
HIV mediciner dödar dig,
biverkningar innefattar dödsfall
George Bushs företag
Mobile Oil Corporation
och oljebolaget Chevron
äger patent för HIV-läkemedel
HIV-läkemedlet Truvada
ger farliga biverkningar
HIV-läkemedlet Fuzeon
orsakar lunginflammation
HIV-mediciner funkar
sämre för kvinnor och svarta
Bota manlig eller kvinnlig sterilitet
Underlivsbesvär, besvär med prostata, mensbesvär, åderbråck
Kosmetika, tvål, schampo, må bra
Läppstift, hudkrämer och nagellack kopplas till bröstcancer och ledgångsreumatism.
Metoder att behandla, förebygga och bota ADHD
Schizofreni och sinnessjukdom botas med vitaminer, mineraler och alternativa metoder
Förebygg blindhet och behandla synproblem med naturläkemedel
Bota denguefeber -en frossa/feber i asien och tropikerna
Farliga E-ämnen i kravmärkt mat
naturläkemedel, alternativ medicin och homeopatisk terapi hotade av nya lagar
Aktuella händelser, föredrag mm
-hjälp mig att sprida ordet
Om mig, kontakt