förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Vaccin mot smittkoppor utlöste "Aids virus"

Vad vi får höra om hiv och aids är inte sant.
Att människor blir sjuka och dör händer på riktigt, utan tvekan.
Människor dör och lider.
Men "sjukdomen" HIV/AIDS är Science-Fiction.
Våra ögon är förbundna av den styrande eliten.
Vad finns egentligen på ytan av ett HIV-test kit?


Text: Carl Grinde Datum: 22 Februari 2012
Text även återgiven från resp länkad sida
Uppdaterad 24 Maj 2012
I artiklarna nedan beskrivs HIV och AIDS som sjukdomar som orsakas av ett virus, HIV-viruset. Mellan dig och mig, låt oss hoppa över termen virus eftersom vi inte var där själva för att se exakt hur det startade. Låt oss kalla det "DET".

(Du hittar ord snabbt i en text om du trycker på CTRL F på en PC. Tips: kopiera en text och klistra in texten sökfältet)


Först, om HIV och AIDS egentligen inte är HIV och AIDS vad är "DET"?

Vaccin mot smittkoppor utlöste "Aids virus"
London Times | Maj 11, 1987 PEARCE WRIGHT, vetenskapsredaktör
Aids-epidemin kan ha utlösts av en massvaccineringkampanj mot smittkoppor. Världshälsoorganisationen, som står bakom 13-åriga kampanjen studerar nya vetenskapliga belägg som tyder på att immunisering med smittkoppor väckte det vilande dolda HIv viruset männikligt immunoförsvar virus Human Immuno defence Virus (HIV).
Även om inga detaljerade siffror återfinns uppgav WHO informationen att utbrottet av Aids i Centralafrika matchar koncentrationen av vaccinationer. Den största spridningen av HIV-infektion sammanfaller med mest intensiva immuniseringsprogramet, där antalet personer immuniserades var följande: Zaire 36.878.000; Zambias 19.060.000; Tanzania 14.972.000; Uganda 11.616.000; Malawai 8.118.000; Ruanda 3.382.000 och Burundi 3.274.000.
Den 13-åriga utrotningskampanjen upphörde i 1980, som räddade två miljoner liv om året och motverkade 15 miljoner infektioner.
(OBS! jag tycker det är fel att tala så positivt om en vaccinationskampanj som anses vara orsaken till att folk dog i "AIDS")
http://www.wanttoknow.info/870511vaccineaids
http://www.cidpusa.org/london_times__smallpox_vaccine.htm
http://www.associatedcontent.com/article/577245/
london_times_smallpox_vaccine_triggered.html

http://thecounterpunch.hubpages.com/hub/Smallpox_
Vaccine_Triggered_AIDS_Virus

http://houseofxanadu.blogspot.com/2007/09/aids-spread-
linked-to-smallpox-vaccine.html

http://www.whale.to/b/cantwell19.html
http://www.fitzgerald-fii.com/Products
http://www.infowars.com/articles/science/aids_smallpox_vaccine
_triggered_aids_virus.htm


Dr Robert Gallowith (fader till AIDS) -Kopplingen mellan WHO programmet och epidemin i Afrika är intressant och viktigt.
Dr Robert Gallo, som först identifierade AIDS-viruset i USA, sade till The Times: "Sambandet mellan WHO-programmet och epidemin i Afrika är en intressant och viktig hypotes. "Jag kan inte säga att det faktiskt hänt, men jag har sagt under några år att användningen av levande vacciner såsom den som används för smittkoppor kan aktivera en vilande infektion såsom HIV. Ingen skuld kan fästas till WHO, men om hypotes är korrekt är det en tragisk situation och en varning som att vi inte kan ignorera. "

Hepatit-B-vaccin experimentet startade "AIDS-epidemin"
Hepatit-B-vaccin experiment gjordes på gay och bisexuella på New Yorks Blood Center i Manhattan under perioden november 1978 till Oktober 1979. Liknande experiment på homosexuella utfördes i San Francisco, Los Angeles, Denver, St Louis och Chicago, med början 1980. AIDS epidemin bröt ut kort därefter.
http://www.biblebelievers.org.au/46a.htm
http://www.whale.to/c/null.html
http://www.healsydney.org/articles/kim%20bannon.htm
http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=41971
http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2007/01/17/01321.html
http://www.mindfully.org/Health/AIDs-Modern-Medicine-Spread.htm
http://www.cdc.gov/hiv/topics/testing/resources/factsheets/rt-lab.htm
http://www.garynull.com
http://eugenicsanddepopulation.blogspot.com/2008/
11/aids-doctors-note-on-man-made-theory.html

http://www.healtoronto.com/heal_net/network.html
http://liamscheff.com/2011/02/hiv-the-happy-exosome/

Mer om gay Hepatit-B-vaccin experimentet längre ner på denna sida

Akzo Nobel äger HIV-virus patent
Akzo Nobel äger patent på att göra HIV-virus. Dessa virus används på ytan av HIV tester. De fick sitt patent 7 juni 1989.
På HIV-patent 5116740 för HIV-virus som där viruset namnges med "gp160" säger uppfinnarna själva: Det är därför mycket överraskande att gp 160 kan erhållas i sin native (ursprunglig, infödd levande) form. Jag måste säga att jag är mycket förvånad själv över att de kan få något som helst Levande efter att det ursprungligen syntheziserats som du kan läsa tidigare i samma patent. HIV är SYNTHEZISERAT som en gp160 prekursormolekyl ...
Vetenskapen har gått långt, men vi kan inte producera liv eller celler ur döda eller syntetiska saker. Det är omöjligt. Endast Gud själv kan göra det.
vad vi kan göra är att skapa nya saker/varianter från redan existerande levande material.
Och det kan inte vara LEVANDE URSPRUNGLIGT INFÖTT HIV-virus. Det måste vara en kemikalie. AkzoNobel producerar mycket kemikalier, och färg.
http://www.patentgenius.com/patent/5116740.html
http://ip.com/patent/CA1340548C
http://www.akzonobel.com/websites_overview.aspx
http://www.patentstorm.us/patents/5766844/description.html

Blackstone var det företag som hjälpte AkzoNobel för att få ett av sina HIV patent
http://www.blackstone.com

BAKGRUND TILL UPPFINNINGEN
"Föreliggande uppfinning avser framställning av nativt (LEVANDE URSPRUNGLIGT INFÖTT) gp160 av humant immunbristvirus (HIV), det etiologiska medlet för förvärvat Immunbristsyndrom (AIDS).
Humant immunbristvirus (HIV) är nu väl etablerat som etiologiska medlet för förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). det viruset är tropiskt för celler som bär CD4-antigenet och är höggradigt cytopatisk för hjälpar-inducerare (T4) celler.
Hölj genen HIV syntetiseras som en gp160 prekursormolekyl .. "

.. Ingen av dessa händelser enbart tillåter att inrätta en process som kan producera HIV-glykoproteinet gp160 i dess nativa form. Normalt bryts infött gp160 ner till gp120 och gp41. Följaktligen, höljesproteinet från cellodlingsmedier eller från lyserade viruset är gp120 och gp41.
Det är därför mycket överraskande att gp 160 kan erhållas i sin nativa (ursprunglig, infödd levande) form.Förfarande för framställning av nativt HIV-gp 160
Hölj genen av HIV SYNTHEZISERAS som en gp160 prekursormolekyl, som därefter bearbetas till det yttre höljesproteinet gp120 och transmembrans proteinet gp41 .. Ingen av dessa händelser enbart tillåter att inrätta en process som kan producera HIV-glykoproteinet gp160 i dess nativa (LEVANDE URSPRUNGLIGT INFÖTT) form. Normalt infödda gp160 bryts ner till gp120 och gp41. Följaktligen, höljesproteinet från cellodlingsmedier eller från lyserade viruset är gp120 och gp41. Det är därför mycket förvånande att gp160 kan erhållas i sin naturliga form.
http://www.freepatentsonline.com/5116740.html

Förvärvare: Akzo N.V. (Arnhem, NL)
http://www.freepatentsonline.com/4843011.html

Förvärvare: Pasteur Institutet och Förenta staterna som representeras av sekreteraren av Armén (!)
Patent 6395495 Utfärdat 28 maj 2002 Uppfinningen hänför sig till antigener, medel och metoder för diagnos av lymfadenopati och förvärvat immunbristsyndrom.
http://www.patentstorm.us/patents/6395495/description.html

Förvärvare: Förenta staterna som representeras av sekreteraren av Armén (!!!)
Denna uppfinning avser detektering av antikroppar i sera från AIDS- och pre-AIDS-patienter och beskriver den biokemiska och immunologiska analysen av antigener associerade med viruset HTLV-III Human T-Cell Leukemivirus. Det visas att antigener förknippade med infektion av mänskliga celler från detta virus är speciellt känns igen av antikroppar från AIDS-patienter. Specifikt HTLV-III isolerad från AIDS-patienter och överförs genom samodling med en HT-cellinjen är specifikt detekteras av antikroppar från humansera tagna från AIDS-patienter. Metoden för detektion av föredragna antikroppar är en remsa radioimmunoanalys (RIA) baserat på Western blot-teknik eller en ELISA (ett enzym-länkat
http://www.patentstorm.us/patents/4520113.htmlVad? Oändlig T-celllinje kroniskt infekterad med HIV?
I labben har de en oändlig T-celllinje kroniskt infekterad med HIV.
..eh va?


Det är mycket konstigt att läsa att de i sina labb har oändliga (immortal=odödliga) humana T-cellinjer kroniskt infekterade med ett AIDS-associerat retrovirus ARV-2 (ARV-2 betyder HIV)
För att tillverka HIV-test kit behöver de HIV-virus. Det är vad blodet testas mot.
Hur kan de odla, skörda och erhålla HIV-viruset? Jo det är lätt eftersom de har en oändlig (odödlig) T-cellinje kroniskt infekterad med ett AIDS-associerat retrovirus.
De har oändliga (odödliga) Humana T-Cellinje kroniskt infekterad HIV-Med. Åh fan!
Om de vet hur man gör T-celler oändliga (immortal=odödliga) från HIV-virus kanske de skulle kunna försöka att sprida denna kunskap lite mer. Låt folk veta om det så de också kan överleva HIV.
Ju mer man börjar att undersöka saker och ting om HIV och AIDS ju mer inser man att de ljuger för oss.


HIV/AIDS är en påhittad sjukdom de skapat för ett sätt att döda människor, och tjäna pengar genom att göra det.
4716102 Renat AIDS-associerat virus ARV-2 En oändlig (immortal=odödlig) human T-cell linje
Sammanfattning: En nyligen upptäckt familj av AIDS-associerade virus, betecknad ARV, är beskriven. De virus isolerades från AIDS patienter från San Francisco och (a) är typ D retrovirus, (b) har Mg.sup + +-beroende omvänt transkriptas-aktivitet;. (C) inducerar human multinukleära celler utan odödliggöra cellerna, (d) är replikerbara i HUT-78 humana T-celler, och (e) inducerar viralt protein (er) i HUT-78 som binder till Ig från AIDS-patienter. Den infekterade HUT-78 celler och immunogena polypeptider härledda från virus är användbara för diagnostisera AIDS. Förvärvare: Regenter vid University of California (Berkeley, CA) Påstående: 1. Biologiskt ren AIDS-associerat retrovirus, ARV-2, nämnda retrovirus med alla de identifierande egenskaperna hos den ARV-2-retrovirus som har infekterats med human T-cellinje, ATCCCRL 8597. 2. En oändlig (immortal=odödlig) human T-cellinje kroniskt infekterad med en AIDS-associerat retrovirus ARV-2, i claim 1. Datum: December 29, 1987
http://www.patentgenius.com/patent/4716102.html

Renat AIDS-associerat virus ARV-2 En oändlig (immortal=odödlig) human T cell linje
1. Biologiskt rent AIDS-associerat retrovirus, ARV-2, nämnda retrovirus med alla de identifierande egenskaperna hos den ARV-2-retrovirus som har infekterats med human T-cellinje, ATCCCRL 8597. 2. En oändlig (immortal=odödlig) human T-cellinje kroniskt infekterad med en AIDS-associerat retrovirus ARV-2, enligt krav 1. 3. Den odödliga humana T-cellinjen enligt krav 2, vari ledningen är den humana T-cellinjen HUT-78. Förvärvare: Regenter vid University of California
http://www.patentstorm.us/patents/4716102/claims.html

Renat AIDS-associerat virus ARV-2 En oändlig (immortal=odödlig) human T cell linje
Sammanfattning: En nyligen upptäckt familj av AIDS-associerade virus, betecknad ARV, är beskriven. De virus isolerades från AIDS patienter från San Francisco och (a) är typ D retrovirus, (b) har Mg.sup + +-beroende omvänt transkriptas-aktivitet;. (C) inducerar human multinukleära celler utan odödliggöra cellerna, (d) är replikerbara i HUT-78 humana T-celler, och (e) inducerar viralt protein (er) i HUT-78 som binder till Ig från AIDS-patienter. Den infekterade HUT-78 celler och immunogena polypeptider härledda från virus är användbara för diagnostisera AIDS. Påstående: 1. Biologiskt rent AIDS-associerat retrovirus, ARV-2, nämnda retrovirus med alla de identifierande egenskaperna hos den ARV-2-retrovirus som har infekterats med human T-cellinje, ATCC CRL 8597. 2. En odödlig human T-cellinje infekterad kroniskt med en AIDS-associerat retrovirus ARV-2, enligt krav 1. 3. den odödliga humana T-cellinjen enligt krav 2, vari linjen är den humana T-cellinjen HUT-78. Inlämnad: 15 aug 1984 Förvärvare: Regenter vid University of California (Berkeley, CA)

Biologiskt rent AIDS-associerat retrovirus ARV-2, En oändlig (immortal=odödlig) human-T cellinje
claims: 1. Biologiskt rent AIDS-associerat retrovirus, ARV-2, nämnda retrovirus med alla de identifierande egenskaperna hos den ARV-2-retrovirus som har infekterats med human T-cellinje, ATCC CRL 8597. 2. En odödlig human T-cellinje infekterad kroniskt med en AIDS-associerat retrovirus ARV-2, enligt krav 1. 3. Den odödliga humana T-cellinjen enligt krav 2, vari ledningen är den humana T-cellinjen HUT-78.
http://www.surechem.org/index.php?Action=document&docId=842600&db
=USPTO&tab=clms〈=&db_query=2%3A0%3A&markupType=all


Biologiskt rent AIDS-associerat virus En oändlig (immortal=odödlig) human-T cellinje
En andra aspekt av uppfinningen hänför sig till odödliga humana T-cellinjer, företrädesvis det humana T-cellinjen HUT-78, kroniskt infekterade med ett ARV virus, lämpligen ARV-2. Patent 5858374 Utfärdat 12 jan 1999 Förvärvare: University of California
http://www.patentstorm.us/patents/5858374/fulltext.html

Biologiskt rent AIDS-associerat virus ARV-2 En oändlig (immortal=odödlig) human T-cellinje
En nyligen upptäckt familj av AIDS-associerade virus, betecknad ARV är beskrivits. De virus isolerades från AIDS-patienter från San Francisco och (a) är typ D retrovirus, (b) har Mg + +-beroende omvänt transkriptas-aktivitet, (c) inducerar humana flerkärniga celler utan odödliggöra cellerna, (d) är replikerbara i HUT-78 human-T celler, och (e) inducerar viralt protein (er) i HUT-78 som binder till Ig från AIDS-patienter. Den infekterade HUT-78 celler och immunogena polypeptider härledda från virus är användbara för att diagnostisera AIDS. fordringar/påstående: 1. Biologiskt ren AIDS-associerat retrovirus, ARV-2, nämnda retrovirus med alla de identifierande egenskaperna hos den ARV-2-retrovirus som har infekterats med human T-cellinje, ATCCCRL 8597. 2. En odödlig human T-cellinje kroniskt infekterad med ett AIDS-associerat retrovirus ARV-2, enligt krav 1. 3. Den odödliga humana T-cellinjen enligt krav 2, vari linjen är den humana T-cellinjen HUT-78. Förvärvare: Regenter vid University of California
http://www.patentstorm.us/patents/4716102/fulltext.html

Immortaliserad T-lymfocyt-cellinje för att testa HTLV-III-inaktivering Förvärvare: United States of America representerade av Department of Health
http://www.patentstorm.us/patents/4704357/fulltext.html

Bipacksedlarna för HIV-test är  motsägelsefulla och irrelevanta
Icke-reaktivt resultat med UNI-GoldTM Recombigen ® HIV utesluter inte möjligheten för infektion .. Vänligen bekräfta din HIV status med andra metoder för HIV-tester. Vi är 99,7% säkra.


INSTITUTIONELLA SVAR PÅ HIV BLODPROVSTEST patenttvist OCH FRÅGOR
http://www.healtoronto.com/starep5.html

(från Heal Sydney) Hittills har min forskning visat att alla hiv-testar innehåller någon sorts friskrivnings klausul att de måste bekräftas och godkännas av ett annat Test, som även det alltid har samma eller liknande ansvarsfriskrivning och att ingen testet av testerna är godkänt av FDA för användning för diagnos. Det finns även ett 70-tal kända förhållanden som korsreagerar och ger ett falsk positivt resultat på HIV-test. Dessa betingelser varierar från TB till graviditet, vattkoppor, influensa vaccinering till vårtor. Detta verkar knappast vara en grund på vilken man att ställa en diagnos av något!
http://www.healsydney.org/articles/kim%20bannon.htm

Men i alla fall, ett icke-reaktivt testresultat ...
Ett icke-reaktivt resultat för en enskild patient indikerar frånvaron av detekterbara HIV-antikroppar. Emellertid ett icke-reaktivt testresultatet utesluter inte möjligheten av exponering av eller infektion med HIV-1 och /eller HIV-2.
http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/BloodBlo
odProducts/ApprovedProducts/PremarketApprovalsPMAs/ucm091384.pdf
hivtest_biorad_Multispot.pdf
7. Ett icke-reaktivt resultat med Uni-GoldTM Recombigen ® HIV utesluter inte möjligheten för infektion med HIV. En falsk negativt resultat kan uppstå under följande omständigheter: "..Infektion med en variant av det virus som är mindre detekterbar genom Uni-Gold Recombigen HIV-analys konfiguration. " hivtest_uni_gold.pdf

..negativ för HIV-1. Men detta utesluter inte möjlig infektion med HIV.
Den beräknade känslighet Clearview HIV 1/2 STAT-PAK-analys i dessa studier var 99,7% (645/647=99,7% med 95% Cl=98,9%-100%). Den totala andelen korrekta resultat var 99,5% (646/649). Resultaten av studien av provtyp sammanfattas nedan i Tabell 8. den totala andelen ogiltiga resultat för alla fyra områden var 3,9%. Ett icke-reaktivt testresultat betyder att HIV-1 och HIV-2 antikroppar inte har detekteras i provet. Testresultatet tolkas som NEGATIVT för HIV-1 och HIV-2 antikroppar. Emellertid utesluter detta inte möjlighet för infektion med HIV. Följ CDCs riktlinjer för att informera patienten om testresultatet och dess tolkning.
http://www.invernessmedicalpd.com/pdf/Clearview%20HIV%201-2%20STAT-
PAK%20PI_05904.03.pdf

hivtest_clearview.pdf

NAMN OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Reveal ® G3 Rapid HIV-1 antikropp test är en engångs, kvalitativ immunanalys för att detektera antikroppar mot humant Immunbristvirus typ 1 (HIV-1) i humant serum eller plasma. (Vad gäller för att upptäcka hiv-2 då??)
http://www.medmira.com/images/Reveal%20PDFs/g3_insert.pdf

HIV test kit Reveal-HIV har en känslighet och specificitet av .. nära 100%
http://www.reveal-hiv.com
http://www.reveal-hiv.com/images/Product%20Brochures/Mutiplo_brochure.pdf
http://www.medmira.com ägare av Reveal HIV-test system.

HIV test kit Uni Gold
I en lågrisk population var specificitet för Uni-GoldTM Recombigenâ HIV i dessa studier
99.8% (95% Confidence interval = 99.3 – 100%) för serum,
99.8% (95% Confidence interval = 99.3 – 100%) för plasma och
99.7% (95% Confidence interval = 99.0 - 100%) för helblod.
Ytterligare 968 prover togs från individer av okänd HIV-1 sero-status från en hög risk befolkning,
som därefter visat sig vara HIV-1 sero-negativ av EIA. Av dessa 968 prover var 2 reaktiva med
plasma och helblod och 3 genom serum när de testas med Uni-GoldTM Recombigenâ HIV.
Därför i en hög risk befolkning specificitet Uni-GoldTM Recombigenâ HIV i dessa studier var
99.7% (95% Confidence interval = 99.0 – 100%) för serum,
99.8% (95% Confidence interval = 99.2 – 100%) för plasma och
99.8% (95% Confidence interval = 99.2 – 100%) för helblod.
http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/
BloodBloodProducts/ApprovedProducts/PremarketApprovalsPMAs/ucm093428.pdf

hivtest Unigold


Porrfilmsinspelning frivilligt stoppad efter HIV-fall, en porrskådespelare hade testats positivt för HIV
Porrindustrin arbetar ofta tillsammans med kokain branschen och illegal brottslig verksamhet.
Så vem bryr sig egentligen vad de säger om AIDS och HIV? De är inte trovärdiga eftersom de ofta utnyttjar och missbrukar människor på ett fult sätt. De är ofta maffia.
Och vem litar helt på Reuters?
http://www.reuters.com/article/2011/08/31/us-porn-hiv-idUSTRE77U01520110831
http://www.reuters.com/article/2009/08/21/industry-us-porn-condoms-idUSTRE57K04L20090821
http://www.reuters.com/article/2009/06/18/us-porn-hiv-idUSTRE55H64420090618
http://www.reuters.com/article/2009/06/12/us-porn-hiv-idUSTRE55B59520090612
http://www.pnas.org/content/103/3/738/F5.expansion.htmlDr Robert Gallowith (AIDS fader)
Robert Gallo gillar att leka med cancer hos människor med Kaposis sarkom


Förfarande för framställning av nativt (infödd levande) HIV-gp 160
Förenta Staterna Patent 5116740
Publikationsdatum: 05/26/1992
Förvärvare: Akzo N.V. (Arnhem, NL)
Advokat, Agent eller företag: Blackstone, William M.

Vad som hävdas är:
1. En metod för framställning av naturligt humant immunbristvirus gp160 innefattande: infekterade celler från en HUT78-T-cellinje med HTLV-III451; valda infekterade HUT78 celler som producerar inhemska gp160; inkubera nämnda gp160 producerande cellinje i serum-fritt medium under betingelser som främjar cell-tillväxt, och isolera nativa gp160 från nämnda medium.
2. Vid ett förfarande för framställning av höljesproteiner från humant immunbristvirus, vari en T-cellinje har infekterats med nämnda virus inkuberades i ett medium under betingelser som främjar cell-tillväxt, och glykoproteinerna utsöndras i detta medium, varvid förbättringen innefattar: inkubering av celler från en gp160 framställning 6D5451 infekterade T-cellinje i serumfritt medium, och isolering från nämnda medium en 160 kD-protein som motsvarar nativ HIV-höljesglykoprotein gp160.
http://www.freepatentsonline.com/5116740.html

Whose Laboratory Was First To Mass-produce An Aids Virus?
November 19, 1989|Av John Crewdson. En av de framsteg som Robert C. Gallo insatser hans anspråk som codiscoverer av orsaken till AIDS är påståendet att hans labb var först i världen att växa AIDS-viruset kontinuerligt i en permanent T-cellinje. `` Vi har problemet med massproduktion lösas, `` han till reportrar när han tillkännagav isolering av HTLV-3 i april 1984. `` Det 's en av betydelser av vad vi `re berätta idag. `` så betydelsefulla var Gallo `s prestation, i själva verket att den federala regeringen omgående sökt patent på den virusinfekterade cellinje Gallo som heter H9-`` den enda, `` han till pressen, `` som finns just nu. `` .. Gallo `s laboratorium register visar att sammanslagningen av patientens material som Gallo upprätthåller slutligen producerat AIDS-viruset han kallade HTLV-3B inte var `t påbörjats fram till 15 november 1983, och var inte` t klar förrän 2 januari 1984. De uppgifter visar också att H9 cellinjen patenterats av Regeringen gick inte föreligga även fram 25 jan 1984, och var inte `t smittade med AIDS virus förrän 25 februari. Inte heller Gallo och de franska är de enda som har lyckats växa AIDS-viruset i ett permanent kultur i våren 1984. Flera veckor innan Gallo `s presskonferens lyckades Robin Weiss i att växa den franska viruset i en cellinje som kallas CEM vid Institutet för Cancer Forskning i London. Och i San Francisco, Jay Levy från University of California hade lyckats överföras hans AIDS-virus i en sedan länge etablerade T-cellinje som kallas HUT78. Enligt Gallo `s aids-artiklar som publicerats i Science, den H9 cellinje patenterats av regeringen var ett derivat av en ny kallad T-cellinje HT. Från Gallo `s dokument visade det sig att hans labb, förutom att ha upptäckte AIDS-viruset, hade också etablerat en ny T-cell linje i att växa viruset, ett dubbelt imponerande prestation. Men Gallo 's laboratorium uppgifter visar att HT inte var `ta ny cell linjen alls, bara en nytt namn från Gallo `s chef virolog, Mikulas Popovic till HUT78. .. I en 1984 brev till Lancet, porträtterade Gallo och Popovic HT och HUT78 som separata enheter, beskriver HT linjen som att ha varit etableras med T-celler från en patient med vuxen T-cell leukemi, medan HUT78 skapades från en patient med en distinkt annorlunda av T-cell-cancer som kallas Sezarys 'syndrom.
http://articles.chicagotribune.com/1989-11-19/health
/8903130801_1_cell-line-aids-virus-immune-system-cells


United States Patent 5,223,423 Franchini , et al. June 29, 1993 Characterization of replication competent human immunodeficiency type 2 proviral clone HIV-2.sub.SBL/ISY
http://www.patents.com/us-5223423.html
Upptäckten av HIV-1 som orsakar AIDS är ett av de stora vetenskapliga resultat under det senaste århundradet. Här är granskas åter de händelser som ledde fram till denna upptäckt med särskild betoning på de prioriterade och faktiska bidrag från de inblandade. Eftersom jag skulle hävda att upptäckande HIV var beroende av den tidigare upptäckten av den första mänskliga retrovirus HTLV-I, historien kring denna upptäckt omprövas också. De första humana retroviruset (HTLV-I) rapporterades först av Robert C. Gallo och hans medarbetare år 1980 och bekräftades vid Yorio Hinuma och medarbetare 1981. Dessa upptäckter var i sin tur beroende av tidigare upptäckt av Gallo och medarbetare år 1976 av interleukin 2 eller T-cell tillväxtfaktor som det hette då. HTLV-II, beskrevs av Gallos grupp 1982. Ett humant retrovirus som skiljer sig från HTLV-I och HTLV-II i det att det visade sig ha morfologin hos ett lentivirus var enligt mitt sinne först beskrivet av Luc Montagnier i en oral presentation vid Cold Spring Harbor i september 1983. Detta virus var isolerat från en patient med lymfadenopati med användning av protokollet tidigare beskrivits för HTLV av Gallo. Det första vetenskapligt granskade papperet genom att Montagnier grupp på ett sådant retrovirus, isolerad från två syskon som en med AIDS, dök upp i Lancet i april 1984. Emellertid bevis på att ett nytt männskligt retrovirus (HIV-1) var orsaken till AIDS fastställdes först i fyra publikationer av Gallos grupp i numret av tidskriften Science den 4e Maj 1984. (översättning till Svenska kring kontroverserna ang Noblepriset här är inte fullgod) Tyvärr har utelämnandet av den amerikanske vetenskapsmannen Robert C. Gallo från 2008 års Nobelpris i medicin eller fysiologi för upptäckten av HIV genom många setts som att en slutlig vetenskaplig dom avkunnats av Nobel kommittén för Karolinska Institutets på en gammal kontrovers mellan Pasteur institutet och NIH och att tidigare ställningstaganden var endast av politiska skäl. Även beslutet att utelämna Gallo har resulterat i uppståndelsen av falska anklagelser i media att Gallo och medarbetare vid NIH hade återupptäckt eller stulit Franska HIV isolat som tidigare skickats till dem från Pasteur Institute. Således skulle det kunna tolkas som om Nobel kommittén äntligen hade lagt rätten en orättvis förlikning uppnås tidigare mellan de franska och Amerikanska vetenskapliga grupper. Det är ingen tvivel eller kontroverser om att den franska gruppen var först med att isolera detta nya virus. Detta är vad Nobel kommittén fastställde för utmärkelsen.
http://www.retrovirology.com/content/6/1/40

Vad de kallar HIV-viruset verkar vara kemikalier och inte några virus Bayer hade "AIDS-virus" i läkemedel? hmmm .. Jag trodde att HIV-viruset bara kan leva i blod, vävnad eller sperma och inte i ett piller?
De kan använda olika typer av gift från tid till annan och fortfarande kalla det för HIV/AIDS.
http://www.youtube.com/watch?v=DZ0EOfoVD44

Humant immunbristvirus (HIV) som är associerad med Acquired Immunual Deficiency Syndrome (AIDS), en diagnostisk metod för stöd och pre-AIDS, och ett kit för detta
Förvärvare: Pasteur Institutet (Paris Cedex, FR)
http://www.freepatentsonline.com/5135864.html

Antigen av ett humant retrovirus, nämligen p18-protein av humant immunbristvirus (HIV), kompositioner som innehåller antigen, en diagnostisk metod för detektering av förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och pre-AIDS och ett kit för detta
http://www.freepatentsonline.com/5217861.html

Metoder för förökning, isolering, identifiering och beredning av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1)
Förvärvare: Pasteur Institutet (Paris, FR)
http://www.patents.com/us-6627395.html

Metoder och kit som utnyttjar LAV-antigener för detektion av HIV-1-specifika antikroppar
Förvärvare: Pasteur Institutet (Paris, FR)
http://www.patents.com/us-6428952.html

Metoder och kit för detektion av antikroppar mot hiv variant
Förvärvare: Pasteur Institutet (Paris, FR)
http://www.patents.com/us-6395495.html

Antikropp riktad mot HIV-1 P25 antigen - Patent 6.600.023
abstrakt Antikroppar som binder med antigener av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1), såsom lymfadenopatiassocierat virus (LAV), är beskrivna. Retrovirus associerade med Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) isoleras från sera från patienter som lider av Lymfadenopati-syndrom (LAS) eller AIDS. Viral extrakt, strukturella proteiner och andra fraktioner av retroviruset känner igen immunologiskt sera från sådana patienter. Förvärvare: Pasteur Institutet
http://www.docstoc.com/docs/54580466/Antibody-
Directed-Against-HIV-1-P25-Antigen---Patent-6600023


Humant immunbristvirus (HIV) som är associerad med Acquired Immunual Bristsyndrom (AIDS), en diagnostisk metod för AIDS och pre-AIDS, och en sats därtill Förvärvare: Pasteur Institutet (Paris Cedex, FR)
http://www.patentgenius.com/patent/5135864.html

Beskrivning: Denna uppfinning avser antigener, medel och metoder för diagnos av lymfadenopati och förvärvat immunbrist syndrom. Det förvärvade immunbristsyndromet (AIDS) har nyligen erkänns i flera länder. Förvärvare: Pasteur Institutet (Paris, FR) Förenta staterna representerat av Department of Health (Washington, DC)
http://www.freepatentsonline.com/4708818.html
tags: hälsa, LCHF, GI, grönsaker, örter, ört, läkeväxter, gurkmeja, grönt te, viktminskning, bantning, frukt, kött, vetemjöl, medicinska, huskurer, underliv, könssjukdom, förkylning, influensa, svininfluensa, sprutor, WHO, nypon pulver, rosa canina, kalk , effektiv viktminskning, hälsa, alternativ medicin, naturläkemedel, hälsokost, fettsnål kost, fett doktorn, mättat fett, fleromättat fett, smör, grädde, ljus margarin, lättmargarin, Becel, svampinfektion. svamp, candida, candidiasis alcibans, ph balans, basgörande, syratillverkning, syra-bas balans, bota cancer, alternativ behandling, H1N1, vaccin, immunförsvar, bota hiv, hiv aids, hiv-positiva, bög, bög, bisexuell, hiv förnekelse, FDA, aspartam, cancer, E621 , glutamat, smakförstärkare, Parkinsons, demens, gurkmeja, ledvärk, bota artrit, bota artrit, naturläkemedel, läkemedelsindustrin, Glaxo Smithkline, korruption, sockerberoende, diabetes, sockerkänslighet, livsstil förändring, livsstil, kost förändring, kurser, mat, undervikt, övervikt, GI kost, mag-tarmproblem, depression, deprimerad, drogberoende, kostråd, glykemiskt index, ätstörningar, hetsätare, härdat fett, livsmedel, naturliga fetter, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, homeopatiska, alternativ medicin , naturliga kosttillskott, näring, vaccin, frisk, organisk, mat, medicin, bot, rättigheter, frihet, fda, eu, vitaminer, mineraler, stevia, homeopatiska, alternativ medicin, naturliga kosttillskott, näring, Codex Alimentarius, apoteket, aspartam
Startsidan hälsa
Diabetes genombrott! Bota diabetes med capsaicin (från chili peppar) och raw food, vegan kost
Bota värk, reumatism, inflammationer, artros och stelhet med nypon och gurkmeja
Bota cancer
Baka kladdkakor med kikärter
Bota och förebygg inflammationer, influensa, kräksjuka och illamående
Bota förkylning, hosta, halsont, nästäppa
Bota urinvägsinfektion, blåskatarr
Bli av med Candida -förstorad jästsvamp i magen och tarmen. Bli kvitt parasiter i magen och tarmen.
Brännässlor innehåller alla vitaminer och mineraler kroppen behöver, stärker blodet
Bota hjärtbesvär, sänk blodtrycket och kolesterolvärdet, starkare hjärta, förebygg åderförkalkning
Kolloidalt silver -ett alternativt antibiotika som håller ditt immunförsvar starkt
Magnesium och magnesiumbrist
Lugnande och antidepressiva örter, inre harmoni, bättre sömn
Bota depression, få bättre minne, hjärngymnastik
Bota huvudvärk och migrän
Läkande örter med välgörande egenskaper
Nyttig mat, recept, länkar, ortomolekylär medicin,
antioxidanter, fria radikaler,
syrabalans ph värde i kroppen
Länkar till hälsobutiker och alternativ medicin, sund livsstil
Kokosolja -antibakteriell, svampdödande och antivirala egenskaper
Stevia ett naturligt sötningsmedel
Aloevera naturligt läkemedel
Vattenfilter
Att bli fri från HIV
-dekonstruera HIV/AIDS.
Skapa och återställ hälsan
HIV/AIDS Pharma outad: -föredetta ägare till Auschwitz förintelseläger
HIV/AIDS konstruktionen spårad tillbaka till sitt ursprung i Nazist-industrin
HIV/AIDS är baserat på en stor lögn,
över 200 länkar om bedrägeriet
Bota HIV/AIDS, hur man detoxar från giftiga HIV-mediciner, tips om nutrition och hälsosam mat
Chockande fakta om HIV-test kit. Hiv/aids-industrin är en stor bluff. HIV tester bevisar ingenting.
HIV/AIDS är en lögn.
HIV/AIDS -hur tillverkas ett HIV test? Smittkoppor vaccin startade "Aids virus"
HIV mediciner dödar dig,
biverkningar innefattar dödsfall
George Bushs företag
Mobile Oil Corporation
och oljebolaget Chevron
äger patent för HIV-läkemedel
HIV-läkemedlet Truvada
ger farliga biverkningar
HIV-läkemedlet Fuzeon
orsakar lunginflammation
HIV-mediciner funkar
sämre för kvinnor och svarta
Bota manlig eller kvinnlig sterilitet
Underlivsbesvär, besvär med prostata, mensbesvär, åderbråck
Kosmetika, tvål, schampo, må bra
Läppstift, hudkrämer och nagellack kopplas till bröstcancer och ledgångsreumatism.
Metoder att behandla, förebygga och bota ADHD
Schizofreni och sinnessjukdom botas med vitaminer, mineraler och alternativa metoder
Förebygg blindhet och behandla synproblem med naturläkemedel
Bota denguefeber -en frossa/feber i asien och tropikerna
Farliga E-ämnen i kravmärkt mat
naturläkemedel, alternativ medicin och homeopatisk terapi hotade av nya lagar
Aktuella händelser, föredrag mm
-hjälp mig att sprida ordet
Om mig, kontakt