förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Kvinnor och svarta misgynnade av HIV mediciner
Du kan vara mer benägen att få mjölksyraacidos eller leverproblem om du är kvinna,
Svarta som hade ett visst kluster av variationer i mitokondrie-DNA var mindre benägna att uppleva en ökning av deras CD4.

Text: Carl Grinde Datum: 23 mars 2012
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 31 Maj 2012
(Du hittar ord i en text snabbt trycker du på CTRL F på en PC. Tips: kopiera text och klistra in i texten sökfältet i ett PDF)

HIV/AIDS är ett brott mot mänskligheten
AIDS och HIV är en lögn. is a lie. Det är ett brott mot mänskligheten precis som Karri Stokely säger.
Hon blev nedtystad av den styrande eliten för hon talade ut om det här bedrägeriet. Hon bevisade för hela världen att AIDS och HIV är en lögn när hon slutade att ta HIV mediciner och återfick sin hälsa. Anonyma personer på internet säger "En annan HIV-dissident dör av aids"".
Jag såg henne på Youtube när hon tala på re-thinking aids-konferensen i Wien. Konferensen hölls i juli 2010 och hon såg riktigt frisk och skinande som solen.
Den 26 april 2011, 9 månader efter att ha deltagit i konferensen levande och frisk dog hon i "AIDS-relaterad lunginflammation." Något stämmer inte här.
Illuminati tog hennes liv. Det här är ett tyst krig som pågår och det förs mot hela världen
En annan kvinna från Ryssland som deltog i filmen I won't go quietly blev ihjälslagen av en sten i Mars 2012 (Först sades hon ha blivit påkörd av en bil). Den styrande eliten ser till att en god oppositionen tystas.

Normala förklaringar till varför man har ett dåligt immunförsvar
Som vi alla vet kan folk ha dåliga immunförsvar och dö. I Afrika sker det på grund av brist på rent vatten och näringsrik kost, vaccineringar och giftiga mediciner från WHO. I den rika västvärlden beror nedsatt immunförsvar blandannat på att folk tar kokain, kanske Extacy, antibiotika etc. Det finns normala förklaringar varför du kan få ett dålig immunförsvar. Men vi bör inte kalla det HIV eller AIDS, eftersom dessa saker är inte sanna. Nedsatt immunförsvar är nedsatt immunförsvar. Vi bör kalla det för vad det är.

I won't go quietly sex kvinnor -en diagnos
Se filmen av Anne Sono I won't go quietly. Visades 24 Mars 2012 klockan 15:00 Babylon, Rosa-Luxemburg-Str. 30 10178 i Berlin.

HIV/AIDS är inte verkligt
Många människor runt om i världen stödjer denna syn och vår budget för att få ut budskapet är begränsad till nästan ingenting jämfört med deras finansiering och pengar.

Abbot Laboratories tillverkar flera HIV test kits
De och andra stora läkemedelsföretag sätter standarden för vad hiv/aids är. Tro dem inte. Det är inte verkligt.
http://www.abbott.com/news-media/press-releases/2011-july27.htm
http://www.abbott.com/news-media/press-releases/Press_Release_0875.htm

(Du hittar ord snabbt i en text eller PDF, om du trycker på CTRL F på en PC. Tips: kopiera text och klistra in texten sökfältet i en PDF)

Spanish version French version Italian version Portugese version

Svarta människor mindre sannolikt att uppleva en ökning av deras CD4
Svarta människor som hade ett visst kluster av variationer i mitokondrie-DNA var mindre benägna att uppleva en ökning av deras CD4 över 100 celler/mm3 efter ett år av HIV behandling än patienter med annnan genetisk profil.
http://www.aidsmap.com/Variations-in-mitochondrial-DNA-affect-CD4-gains-in-black-patients-taking-successful-HIV-therapy/page/2031765

Svarta människor mindre sannolikt att uppleva en ökning av deras CD4
Deras senaste studie visade att svarta människor som hade ett visst kluster av variationer i mitokondrie-DNA var mindre benägna att uppleva en ökning av deras CD4 över 100 celler/mm3 efter ett år av HIV behandling än patienter med annan genetisk profil.
http://www.immunopaedia.org.za/index.php?id=235&
tx_ttnews%5Btt_news%5D=1051&cHash=0e6572e24e32d9c378fb3c8dd88a3f3d


Kvinnligt kön -riskfaktor när du tar HIV-läkemedel
Several package inserts for HIV-medications state that you are more likely to get lactic acidosis or severe liver problems if you are a woman.

Emtriva: Du kan vara mer benägen att få mjölksyraacidos eller allvarliga leverproblem om du är kvinna,
(sök i PDFen på orden: "if you are female" tryck ner CTRL och F för att påbörja sökning i texten)
http://www.gilead.com/pdf/emtriva_pi.pdf

Complera: Du kan vara mer benägen att få mjölksyraacidos eller allvarliga leverproblem om du är kvinna,
(sök i PDFen på orden: "if you are female" tryck ner CTRL och F för att påbörja sökning i texten)
http://www.gilead.com/pdf/complera_pi.pdf

Atripla: Du kan vara mer benägen att få mjölksyraacidos eller allvarliga leverproblem om du är kvinna,
(sök i PDFen på orden: "if you are female" tryck ner CTRL och F för att påbörja sökning i texten)
http://packageinserts.bms.com/ppi/ppi_atripla.pdf

Truvada: Du kan vara mer benägen att få mjölksyraacidos eller allvarliga leverproblem om du är kvinna,
(sök i PDFen på orden: "if you are female" tryck ner CTRL och F för att påbörja sökning i texten)
http://www.drugs.com/pro/truvada.html
http://www.gilead.com/pdf/truvada_pi.pdf

Viread: Du kan vara mer benägen att få mjölksyraacidos eller allvarliga leverproblem om du är kvinna,
(sök i PDFen på orden: "if you are female" tryck ner CTRL och F för att påbörja sökning i texten)
http://www.viread.com/global_pdfs/Viread_FPI.pdf

ZERIT (stavudine): Kvinnligt kön, övervikt, och långvarig nukleosid exponering kan vara riskfaktorer.
Även om relativa andelar laktacidos inte har bedömts i prospektiva väl kontrollerade studier, så tyder längsgående kohort och retrospektiva studier på att denna ovanliga händelse kan ofta förknippas med antiretrovirala kombinationer som innehåller stavudin. Kvinnligt kön, övervikt, och långvarig nukleosid exponering kan vara riskfaktorer.
http://packageinserts.bms.com/pi/pi_zerit.pdf

Kivexa, Ziagen (abacavir): Du måste vara medveten om de extra riskerna: ... om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är en kvinna)
Vissa människor spm tar Ziagen för HIV löper större risk för allvarliga biverkningar. Du måste vara medveten om de extra riskerna: ... om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är en kvinna) Överkänslighetsreaktioner Om 3 till 4 av 100 patienter som behandlats med abakavir i en klinisk prövning som inte hade en gen som kallas HLA-B * 5701 utvecklade en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion). Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken att få en hjärtattack.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000581/WC500043730.pdf

Viramune (nevirapine)
I allmänhet har kvinnor en högre risk för leverproblem jämfört med män.
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020636s039_020933s030lbl.pdf

Jämställdhetsperspektiv i antiretroviral terapi
I allmänhet har studier hittills inte visat skillnader i virologisk effekt av ART efter kön [2-4], även om ett antal studier har visat att kön kan påverka frekvensen, presentation, och svårighetsgraden av utvalda ARV-relaterade biverkningar [5]. Även om data är begränsad, finns det också belägg för att kvinnor kan metabolisera och svara på specifika läkemedel, inklusive ARV droger, annorlunda än män [6-8]. .
http://www.ashm.org.au/projects/arvguidelines/Default.asp?publicationID=4&SectionID=450NORVIR ritonavir från Abbot laboratories
Vissa patienter som tar Norvir kan utveckla allvarliga problem med sin bukspottkörtel (pankreatit) som kan leda till döden.
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/020659s034,020945s017lbl.pdf

KALETRA (lopinavir och ritonavir) från Abbot Laboratories
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Kaletra kan orsaka allvarliga biverkningar. Leverproblem, inklusive dödsfall, kan inträffa hos personer som tar Kaletra. Vissa människor som tar Kaletra får inflammation i bukspottkörteln som kan vara allvarlig och orsaka dödsfall. Efter godkännandet har livshotande fall av hjärttoxicitet (inklusive komplett AV-block, bradykardi, och kardiomyopati), laktacidos, akut njursvikt, CNS depression och respiratoriska komplikationer som leder till dödsfall rapporterats, främst hos prematura nyfödda som får Kaletra oral lösning.
(sök i PDFen på orden: "WARNINGS AND PRECAUTIONS" tryck ner CTRL och F för att påbörja sökning i texten)
http://www.rxabbott.com/pdf/kaletratabpi.pdf
http://www.kaletra.com

Etravirine, Intelence
Etravirin är den senaste NNRTI att bli kommersiellt tillgänglig. Den är godkänd för användning i behandlingserfarna patienter med tecken på virusreplikation och HIV-1-stammar som är resistenta mot NNRTI och andra antiretrovirala läkemedel. Kända biverkningar i samband med användning av etravirin inkluderar allvarliga livshotande och dödliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnson syndrom, överkänslighetsreaktion, toxisk epidermal nekrolys och erythema multiforme.
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/022187s002lbl.pdfRilpivirine trial ‘inga data vid vecka 48’ för 5% av patienterna
Andelen patienter med 'Inga data vid vecka 48 "var lägre i rilpivirine än i EFV gruppen (5% vs 11%, respektive). "Avbrott på grund av AB eller död" var den vanligaste orsaken till "inga data vid vecka 48 (2% för rilpivirine och 7% för EFV grupp). Tabell 5 sammanfattar virologiskt utfall vid vecka 48. AB = Allvarliga Biverkningar.
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2011/202022Orig1s000MedR.pdf

tags: hälsa, LCHF, GI, grönsaker, örter, ört, läkeväxter, gurkmeja, grönt te, viktminskning, bantning, frukt, kött, vetemjöl, medicinska, huskurer, underliv, könssjukdom, förkylning, influensa, svininfluensa, sprutor, WHO, nypon pulver, rosa canina, kalk , effektiv viktminskning, hälsa, alternativ medicin, naturläkemedel, hälsokost, fettsnål kost, fett doktorn, mättat fett, fleromättat fett, smör, grädde, ljus margarin, lättmargarin, Becel, svampinfektion. svamp, candida, candidiasis alcibans, ph balans, basgörande, syratillverkning, syra-bas balans, bota cancer, alternativ behandling, H1N1, vaccin, immunförsvar, bota hiv, hiv aids, hiv-positiva, bög, bög, bisexuell, hiv förnekelse, FDA, aspartam, cancer, E621 , glutamat, smakförstärkare, Parkinsons, demens, gurkmeja, ledvärk, bota artrit, bota artrit, naturläkemedel, läkemedelsindustrin, Glaxo Smithkline, korruption, sockerberoende, diabetes, sockerkänslighet, livsstil förändring, livsstil, kost förändring, kurser, mat, undervikt, övervikt, GI kost, mag-tarmproblem, depression, deprimerad, drogberoende, kostråd, glykemiskt index, ätstörningar, hetsätare, härdat fett, livsmedel, naturliga fetter, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, homeopatiska, alternativ medicin , naturliga kosttillskott, näring, vaccin, frisk, organisk, mat, medicin, bot, rättigheter, frihet, fda, eu, vitaminer, mineraler, stevia, homeopatiska, alternativ medicin, naturliga kosttillskott, näring, Codex Alimentarius, apoteket, aspartam
Startsidan hälsa
Diabetes genombrott! Bota diabetes med capsaicin (från chili peppar) och raw food, vegan kost
Bota värk, reumatism, inflammationer, artros och stelhet med nypon och gurkmeja
Bota cancer
Baka kladdkakor med kikärter
Bota och förebygg inflammationer, influensa, kräksjuka och illamående
Bota förkylning, hosta, halsont, nästäppa
Bota urinvägsinfektion, blåskatarr
Bli av med Candida -förstorad jästsvamp i magen och tarmen. Bli kvitt parasiter i magen och tarmen.
Brännässlor innehåller alla vitaminer och mineraler kroppen behöver, stärker blodet
Bota hjärtbesvär, sänk blodtrycket och kolesterolvärdet, starkare hjärta, förebygg åderförkalkning
Kolloidalt silver -ett alternativt antibiotika som håller ditt immunförsvar starkt
Magnesium och magnesiumbrist
Lugnande och antidepressiva örter, inre harmoni, bättre sömn
Bota depression, få bättre minne, hjärngymnastik
Bota huvudvärk och migrän
Läkande örter med välgörande egenskaper
Nyttig mat, recept, länkar, ortomolekylär medicin,
antioxidanter, fria radikaler,
syrabalans ph värde i kroppen
Länkar till hälsobutiker och alternativ medicin, sund livsstil
Kokosolja -antibakteriell, svampdödande och antivirala egenskaper
Stevia ett naturligt sötningsmedel
Aloevera naturligt läkemedel
Vattenfilter
Att bli fri från HIV
-dekonstruera HIV/AIDS.
Skapa och återställ hälsan
HIV/AIDS Pharma outad: -föredetta ägare till Auschwitz förintelseläger
HIV/AIDS konstruktionen spårad tillbaka till sitt ursprung i Nazist-industrin
HIV/AIDS är baserat på en stor lögn,
över 200 länkar om bedrägeriet
Bota HIV/AIDS, hur man detoxar från giftiga HIV-mediciner, tips om nutrition och hälsosam mat
Chockande fakta om HIV-test kit. Hiv/aids-industrin är en stor bluff. HIV tester bevisar ingenting.
HIV/AIDS är en lögn.
HIV/AIDS -hur tillverkas ett HIV test? Smittkoppor vaccin startade "Aids virus"
HIV mediciner dödar dig,
biverkningar innefattar dödsfall
George Bushs företag
Mobile Oil Corporation
och oljebolaget Chevron
äger patent för HIV-läkemedel
HIV-läkemedlet Truvada
ger farliga biverkningar
HIV-läkemedlet Fuzeon
orsakar lunginflammation
HIV-mediciner funkar
sämre för kvinnor och svarta
Bota manlig eller kvinnlig sterilitet
Underlivsbesvär, besvär med prostata, mensbesvär, åderbråck
Kosmetika, tvål, schampo, må bra
Läppstift, hudkrämer och nagellack kopplas till bröstcancer och ledgångsreumatism.
Metoder att behandla, förebygga och bota ADHD
Schizofreni och sinnessjukdom botas med vitaminer, mineraler och alternativa metoder
Förebygg blindhet och behandla synproblem med naturläkemedel
Bota denguefeber -en frossa/feber i asien och tropikerna
Farliga E-ämnen i kravmärkt mat
naturläkemedel, alternativ medicin och homeopatisk terapi hotade av nya lagar
Aktuella händelser, föredrag mm
-hjälp mig att sprida ordet
Om mig, kontakt