förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Lägre blodtryck och kolesterolvärde, starkare hjärta, förebygg åderförkalkning


Text: Carl Grinde Datum: 17 September 2010
Uppdaterad 263 Maj 2012

Kiwifrukt sänker blodtrycket och tunnar ut blodet
Kiwi är rik på C-vitaminer och kalium. Frukten innehåller även A- och E-vitamin. Skinnet är rikt på flavonoider som verkar antioxiderande.
http://www.nyfikenvital.org/?q=node/1624

Cayenne peppar Capsicum frutescens Spansk Peppar, Kajenn
Egenskaper: Ökar temperatur & syreomsättning, svettdrivande Hjärtmuskelstärkande, kärlvidgande perifert Väderfördelande, ökar tarmrörelser, kramplösande Minskar Fas-1-leveravgiftning Binjurestärkande Blodtrycksökande pga katekolaminsekretion Antiseptisk, blodstillande Smärtdämpande & inflammationshämmande (utvärtes & invärtes) – pga tömning av vasoaktivt ämne P Medicinsk användning Förebygger och behandlar biverkning från acetylsalicylsyra i magsäcken Nedsatt aptit Svagt hjärta, åderförkalkning, nedsatt cirkulation Inflammation (röd och varm) Utvärtes: Reumatism, artrit, nervinflammation, sårläkning Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Capsaicin, eteroljor, karotenoider, steroidala saponiner
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Selleri Apium graveolens Celery
Enligt en studie vid University of Chicago såg man att fyra stjälkar selleri om dagen kunde sänka blodtrycket med 10-14 procent. Även kolesterolvärdena gick ned.
http://www.fobo.se/artiklar/vaxtodling/gronsaker/rotfrukter/selleri.shtml

(ÖRTMEDICIN – Naturens Läkande Kraft Mic McMullen)
Egenskaper Växtdel: Frön
motverkar högt blodtryck Inflammationshämmande Urindrivande Lugnande & kramplösande Blodtryckssänkande Väderfördelande Stimulerar livmoder
Medicinsk användning
Inflammatoriska led- & muskelsjukdomar inkl. gikt Urinvägsproblem Svag matsmältning Högt blodtryck Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Eteroljor, ftalider, kumariner, flavonoider Kontraindikationer & biverkningar (G ej A f ) Interaktion med läkemedel: Möjligen med blodförtunnande medel Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 5-20 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 0,3-1 gram, två till tre gånger dagligen
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Gurkmeja Curcuma longa, Turmeric, Curcumin
Egenskaper: Koloretikum, Sänker högt kolesterol, Sänker högt blodtryck, galldrivande, leverskyddande Bakteriehämmande, spec. mot salmonella Hämmar blodplättssamling, ökar fibrinolytisk aktivitet Ökar vikten av sexualorgan & rörligheten hos spermier Curcumin: Inflammationshämmande
Minskar Fas-1-, ökar Fas-2-leveravgiftning Cancerhämmande, antioxidant
Medicinsk användning Svag matsmältning, mat-, & salmonellaförgiftning Hepatit, lever- & gallbesvär Högt blodtryck Trögflytande blod pga blodplättssamling och/eller fibrin Outvecklade testiklar eller testikelatrofi, inaktiva spermier Curcumin: Inflammatoriska led- & muskelsjukdomar Cancer
Dosering Gurkmeja: 2-15 gram, två till tre gånger dagligen Curcumin: 100-400 mg, två till tre gånger dagligen
Ej vid akuta gallstensbesvär
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Hagtorn Crataegus laevigata, Crataegus oxyancantha Rundhagtorn Hawthorne, Whitethorne
Egenskaper Växtdel: Blomma, bär & blad
Hjärttonikum Kärlvidgande, inkl. för hjärtat Ökar elasticitet i blodkärl Sänker högt blodtryck Motverkar åderförkalkning Urindrivande
Medicinsk användning
Alla hjärtbesvär, t.ex. kärlkramp, hjärtklappning, angina Högt blodtryck Åderförkalkning Svårt att andas, hjärtbesvär efter motion Svag perifer blodcirkulation som kalla händer & fötter Ödem pga svagt hjärta Yrsel vid stående pga cirkulationsproblem Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Flavonoider, antocyaniner, fenolsyror, triterpener
Kontraindikationer & biverkningar: Ingen känd interaktion med andra hjärtmediciner
Dosering flytande beredning spädd 1:1
5-20 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 0,3-1 gram, två till tre gånger dagligen OBS! Effekterna kommer efter längre tids användning (minst sex veckor)
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Hjärtstilla Leonurus cardiaca Motherwort
Egenskaper Växtdel: Ört Lugnande, kramplösande Sköldkörtelreglerande Stimulerar menstruation Hjärttonikum Förlänger hjärtats vilofas Medicinsk användning Oro, ångest, sömnlöshet pga överaktiv sköldkörtel Oregelbundna hjärtslag, hjärtbesvär med stress PMS med spänning över buken eller ryggslutet PMS med trötthet & sötbegär Smärtsam, trög eller ingen menstruation Överaktiv sköldkörtel Basedow’s sjukdom (struma med överaktiv sköldkörtel) Stressmodulator vid relationsproblem & separation (fa. kvinnor som vaknar mitt i natten) Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Alkaloider, flavonoider, bitterglykosider, garvämnen, eteroljor
Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 15-60 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 1-4 gram, två till tre gånger dagligen
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Ingefära Zingiber officinalis Ginger
Egenskaper Växtdel: Rotstam
Väderfördelande, förebygger illamående Stimulerar perifer blodcirkulation , svettdrivande Stimulerar blodcirkulation i matsmältningsorgan Förebygger kräkning (efter operation & cancerbehandling) Inflammationshämmande kramplösande Hämmar blodplättssamling Sänker högt kolesterol
Medicinsk användning
Illamående, sjösjuka, svindel, yrsel Svag matsmältning med gasbildning, hicka Trögflytande blod pga blodplättssamling Nedsatt blodcirkulation, fryser, kalla händer & fötter Högt kolesterol Minskar smärta & stelhet vid reumatiska sjukdomar Förkylning, influensa, hosta, feber Allmän trötthet, ingen livslust, förtvining av sexualorgan Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Eterolja, skarpämnen Kontraindikationer & biverkningar (G f A f ) Försiktig vid gallsten, känsliga individer kan få halsbränna Interaktion med läkemedel: Möjligen med blodförtunnande medel Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 5-20 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 0,25-1 gram, två till tre gånger dagligen Färsk rot: ½-1 tsk råriven rot

Isop Hyssopus officinales Hyssop
Egenskaper Växtdel: Ört
Slemökande expektorant Svettdrivande Lugnande Väderfördelande Virushämmande (Herpes Simplex) Höjer lågt blodtryck Stimulerar menstruation Medicinsk användning Förkylning, influensa, feber (för barn & vuxna) Torr bronkit, ont i halsen Ångest, oro, hysteri Kronisk bihåleinflammation Lågt blodtryck Herpes Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Terpenoider (inkl. bitterämne; marrubiin), eteroljor, flavonoider, garvämnen Kontraindikationer & biverkningar (G ej A f ) Interaktion med läkemedel: Inga kända Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 20-60 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 1-4 gram, två till tre gånger dagligen
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Kronärtskocka
Cynara scolymus, Cynara cardunculus Artichoke Kronärtskocka (ÖRTMEDICIN – Naturens Läkande Kraft Mic McMullen)
Egenskaper Växtdel: Blad & blomma
Leverskyddande, leverregenererande Ökar Fas-1-leveravgiftning Koloretikum, bittermedel Sänker högt kolesterol Sänker höga triglycerider Urindrivande
Medicinsk användning
Leversjukdomar; hepatit, skrumplever m.fl. Högt kolesterol (hög dosering) Höga triglycerider (hög dosering) Förebygger åderförkalkning Njurproblem Svag matsmältning, spec. gallbesvär Alternativ till Mariatistelkoncentrat vid gallbesvär Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Seskiterpena bitterämnen, fenoler, flavonoider, eteroljor Kontraindikationer & biverkningar Försiktig vid gallsten och blockerade gallgångar Interaktion med läkemedel: Inga kända Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 15-60 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 1-4 gram, två till tre gånger dagligen
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Lind Tilia spp. Skogslind Limeflower, Lindenflower
(ÖRTMEDICIN – Naturens Läkande Kraft Mic McMullen)
Egenskaper Växtdel: Blommor
Nervtonikum Lugnande Kramplösande Sänker högt blodtryck Svettdrivande Urindrivande
Medicinsk användning
Ångest, oro, spänning, rastlöshet, hysteri Högt blodtryck pga spänningar Åderförkalkning Förkylning, feber Slemhosta Sömnbesvär, spec. med feber Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Eteroljor, flavonoider, garvämnen, fenoler, slemväxt Kontraindikationer & biverkningar Interaktion med läkemedel: Möjligen med blodtryckssänkande medel Dosering flytande beredning (spädd 1:1) 20-60 droppar, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: 1-4 gram, två till tre gånger dagligen
http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Stevia Sötstevia rebaudiana Sweet Herb, Honey Leaf
(ÖRTMEDICIN – Naturens Läkande Kraft Mic McMullen)
Egenskaper Växtdel: Blad
Intensiv söt smak (steviasider är 1000 gånger sötare än vanligt socker) Minskar sötsug Bakterie- & svamphämmande Kärlvidgande & hjärtreglerande OBS! Stevia är inte hypoglycemisk
Medicinsk användning
Sockerersättning för diabetiker och andra blodsockerproblem Tarmdysbios, matförgiftning Nedsatt bukspottkörtelfunktion Hjärtklappning & högt blodtryck Sug efter alkohol, tobak & andra stimulantämnen I viktminskningsprogram Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Glykosider (steviasider 6-18 % av torr växt), steroler Kontraindikationer & biverkningar: Interaktion med läkemedel: Inga kända Dosering (Stor produktvariation) Dosera efter smak http://www.micmcmullen.se/ortbok2007.pdf

Vitlök Allium sativum Garlic
(ÖRTMEDICIN – Naturens Läkande Kraft Mic McMullen)
Egenskaper Växtdel: Lök
Kärlvidgande pga ökning av kväveoxid (spec. vid motion) Kolesterolreglerande; Minskar triglycerider, hämmar blodplättssamling Minskar åderförkalkning, spec. i aorta Inflammationshämmande Leverskyddande & tumörhämmande Ökar fibrinolytisk aktivitet Bakterie-, svamp- & parasithämmande Medicinsk användning Högt kolesterol Höga triglycerider Trögflytande blod pga blodplättssamling och/eller fibrin Svagt hjärta, åderförkalkning Inflammatoriska led- & muskelsjukdomar Förkylning, bronkit Bakterie-, svamp- & parasitinfektion Huvudsakliga aktiva beståndsdelar Svavelämnen (inaktiveras lätt av matlagning & magsafter) Kontraindikationer & biverkningar: Matsmältningsbesvär. Eterolja tolereras bäst Interaktion med läkemedel: Möjligen med blodförtunnande medel Dosering Saft: 2-15 ml, två till tre gånger dagligen Torrviktsdosering: Pulver: 0,8-1 gram dagligen (0,6 % allicin eller 1,0-1,4 % alliin) Färsk vitlök: 3-4 gram dagligen, tuggas väl Eterolja: 8 mg dagligen i oljekapsel
 Bota hjärtbesvär, sänk blodtrycket med
 Hagtorn bär -Crataegus oxyacanthaHagtorn Hagtorn bär - Crataegus oxyacantha Verkan: Kärlvidgande, hjärtstärkande, blodtryckssänkande, antisklerotisk (mjukar upp cellväggarna). Hagtorn har en välgörande effekt på blodtryck och cirkulationssystemet rent allmänt.

Hagtorn kan ha viss verkan vid hjärtsvikt (bären är mycket hårda). Minska mängden syre som hjärtat förbrukar, ökar tolerans mot träning., motverkar andfåddhet och trötthet. En intressant randomiserad, placebokontrollerad dubbelblindstudie från 1994 kunde bl.a. visa att arbetsförmågan testad på cykelergometer ökade signifikant (p < 0.001) hos alla hos alla med crataegus behandlade 40 försökspersoner av totalt 78 försöksdeltagare medan det inte skedde några förbättringar hos de 38 försöksdeltagare som fick placebo. Även flertalet kliniska symtom på hjärtinsufficiens som andfåtthet, trötthet, cyanos (blåa läppar) och benödem förbättrades hos de med hagtorn behandlade patienterna, men inte hos de placebobehandlade. Dosen var 600 mg extrakt per dag (dubbelt så högt som den vanligen använda dosen) och behandlings-tiden 8 veckor. Hagtorn kan med fördel användas till långtidsbehandling. Det saknar praktiskt taget biverkningar men kan förstärka digitaliseffekten varför eventuell digitalismedicinering (Lanacrist, Digitrin, Digoxin och Lanoxin) måste justeras. Tyvärr finns det i Sverige ännu inte något standariserat hagtornspreparat som registrerat naturläkemedel, endast ett registrerat naturmedel - Crataegimin. Dessutom ingår hagtorn i otill-räckliga mängder i naturmedlen LongVital, Cardio-eze och Ilja Rogoff med Rutin. Det är synd att ett så mångsidigt användbart och samtidigt fullkomligt ofarligt naturläkemedel för hjärtat är mer eller mindre okänt av svenska läkare och användes i så ringa omfattning i Sverige. Det finns förvisso många hjärtsjuka som väl skulle behöva det!

Hagtorn – crataegus – vårt viktigaste naturläkemedel hotas av indragning

http://www.friskareliv.se/karl-otto.aly/hagtorn0011_0012.htm
http://www.friskareliv.se/karl-otto.aly/hagtorn_art0303.htm
http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2175
http://www.nymedicin.com/news/2008/01/26/Havtorn-bra-komplement-till-konventionella-lakemedel-vid.html
http://www.gymgrossisten.com/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=visa_artikel&artnr=A1999618&artgrp=10611&Avd=3&visa=1-36&Sort=Beskr&Visn=Lista2
http://www.nogg.se/blogg.asp?idHomepage=71733&idBloggCategory=73725&m=4&y=2008&intShowMenu=a2

Torkad brännäsla -basbildande och mycket blodrenande.
Nässlan som är basbildande är mycket blodrenande. Ett neutralt pH avlastar alla organ vid ämnesomsättningens syragivande rester. Det innebär allmänt stärkande hälsoegenskaper. Att nässlan skapar ledig kapacitet ökar även kroppens beredskap mot de "påfrestningar" som blir av så kallat "läkeeffekter" (ex. giftutdrivande reningsterapier, detoxing med flera), inte minst av nässlans rikedom av antioxidanter. Effekten av ett höjt pH-värde ger en positiv påverkan åt skelettet samt vitare ögon(vitor) och tänder.
Nässeltillskottets många vitaminer, mineraler och spårämnen stärker ådersystemet. Ett tillskott av nässla vidgar kapillärerna och ökar genomblödning i blodkärlens finaste och yttersta vägar, inte minst via dess innehåll av organiskt svavel (som man tagit fasta på vid produkten MSM, läs mer om effekten under MSM varan). En bättrad cirkulation och kärlvidgande stimulanser motverkar exempelvis nedsatt mandom och flintskallighet. Effekten av nässlans L-Arginin, magnesium, folsyra, zink m. fl. ger enligt undersökningar ökad potens samt ett spinn för hans och hennes allmänlustar ( och med extra kraft om nässlan blandas med 100% grapejuice som på naturlig väg innehåller mycket salisylsyra ). Salisylsyra förenklar bl.a. blodcirkulationen.
Ingen av naturens örter tål jämföras nässlor ifråga om vitaminrikedom, mineraler, spårämnen samt växtsteroler, som kraftsamlar immunförsvaret. Vissa växthormoner har egenskaper reglerar blodsockret. För diabetiker, presumtiva diabetiker och övrig sundhet torde nässlan stå meny som dagligdags mellanmål. Bara att sänka blodsockret och insulin skulle ensamt ge hälsofördelar, långt större än så kallade mediciner någonsin.
http://www.re-fresh.se/catalog/product_info.php?products_id=39&osCsid=3f2b91946803389cc043482c34081a27
tags: hälsa, LCHF, GI, grönsaker, örter, ört, läkeväxter, gurkmeja, grönt te, viktminskning, bantning, frukt, kött, vetemjöl, medicinska, huskurer, underliv, könssjukdom, förkylning, influensa, svininfluensa, sprutor, WHO, nypon pulver, rosa canina, kalk , effektiv viktminskning, hälsa, alternativ medicin, naturläkemedel, hälsokost, fettsnål kost, fett doktorn, mättat fett, fleromättat fett, smör, grädde, ljus margarin, lättmargarin, Becel, svampinfektion. svamp, candida, candidiasis alcibans, ph balans, basgörande, syratillverkning, syra-bas balans, bota cancer, alternativ behandling, H1N1, vaccin, immunförsvar, bota hiv, hiv aids, hiv-positiva, bög, bög, bisexuell, hiv förnekelse, FDA, aspartam, cancer, E621 , glutamat, smakförstärkare, Parkinsons, demens, gurkmeja, ledvärk, bota artrit, bota artrit, naturläkemedel, läkemedelsindustrin, Glaxo Smithkline, korruption, sockerberoende, diabetes, sockerkänslighet, livsstil förändring, livsstil, kost förändring, kurser, mat, undervikt, övervikt, GI kost, mag-tarmproblem, depression, deprimerad, drogberoende, kostråd, glykemiskt index, ätstörningar, hetsätare, härdat fett, livsmedel, naturliga fetter, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, homeopatiska, alternativ medicin , naturliga kosttillskott, näring, vaccin, frisk, organisk, mat, medicin, bot, rättigheter, frihet, fda, eu, vitaminer, mineraler, stevia, homeopatiska, alternativ medicin, naturliga kosttillskott, näring, Codex Alimentarius, apoteket, aspartam
Startsidan hälsa
Diabetes genombrott! Bota diabetes med capsaicin (från chili peppar) och raw food, vegan kost
Bota värk, reumatism, inflammationer, artros och stelhet med nypon och gurkmeja
Bota cancer
Baka kladdkakor med kikärter
Bota och förebygg inflammationer, influensa, kräksjuka och illamående
Bota förkylning, hosta, halsont, nästäppa
Bota urinvägsinfektion, blåskatarr
Bli av med Candida -förstorad jästsvamp i magen och tarmen. Bli kvitt parasiter i magen och tarmen.
Brännässlor innehåller alla vitaminer och mineraler kroppen behöver, stärker blodet
Bota hjärtbesvär, sänk blodtrycket och kolesterolvärdet, starkare hjärta, förebygg åderförkalkning
Kolloidalt silver -ett alternativt antibiotika som håller ditt immunförsvar starkt
Magnesium och magnesiumbrist
Lugnande och antidepressiva örter, inre harmoni, bättre sömn
Bota depression, få bättre minne, hjärngymnastik
Bota huvudvärk och migrän
Läkande örter med välgörande egenskaper
Nyttig mat, recept, länkar, ortomolekylär medicin,
antioxidanter, fria radikaler,
syrabalans ph värde i kroppen
Länkar till hälsobutiker och alternativ medicin, sund livsstil
Kokosolja -antibakteriell, svampdödande och antivirala egenskaper
Stevia ett naturligt sötningsmedel
Aloevera naturligt läkemedel
Vattenfilter
Att bli fri från HIV
-dekonstruera HIV/AIDS.
Skapa och återställ hälsan
HIV/AIDS Pharma outad: -föredetta ägare till Auschwitz förintelseläger
HIV/AIDS konstruktionen spårad tillbaka till sitt ursprung i Nazist-industrin
HIV/AIDS är baserat på en stor lögn,
över 200 länkar om bedrägeriet
Bota HIV/AIDS, hur man detoxar från giftiga HIV-mediciner, tips om nutrition och hälsosam mat
Chockande fakta om HIV-test kit. Hiv/aids-industrin är en stor bluff. HIV tester bevisar ingenting.
HIV/AIDS är en lögn.
HIV/AIDS -hur tillverkas ett HIV test? Smittkoppor vaccin startade "Aids virus"
HIV mediciner dödar dig,
biverkningar innefattar dödsfall
George Bushs företag
Mobile Oil Corporation
och oljebolaget Chevron
äger patent för HIV-läkemedel
HIV-läkemedlet Truvada
ger farliga biverkningar
HIV-läkemedlet Fuzeon
orsakar lunginflammation
HIV-mediciner funkar
sämre för kvinnor och svarta
Bota manlig eller kvinnlig sterilitet
Underlivsbesvär, besvär med prostata, mensbesvär, åderbråck
Kosmetika, tvål, schampo, må bra
Läppstift, hudkrämer och nagellack kopplas till bröstcancer och ledgångsreumatism.
Metoder att behandla, förebygga och bota ADHD
Schizofreni och sinnessjukdom botas med vitaminer, mineraler och alternativa metoder
Förebygg blindhet och behandla synproblem med naturläkemedel
Bota denguefeber -en frossa/feber i asien och tropikerna
Farliga E-ämnen i kravmärkt mat
naturläkemedel, alternativ medicin och homeopatisk terapi hotade av nya lagar
Aktuella händelser, föredrag mm
-hjälp mig att sprida ordet
Om mig, kontakt