förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Global Världsfederation, Ny världsordning
- Vilddjuret


När vi pratar om den yttersta tiden och vad det slutliga antikrist riket på jorden kommer att bestå av, bör en sak nämnas: Det antika Akemenid Persiska riket. Jag tror att det sista vilddjuret i uppenbarelseboken kan vara denna gamla dynastin som uppstår, det är min gissning iallafall. Andra namn som är värda att nämna är Halliburton, City of London och Rothschilds - olje- och bankindustrin, globala dominans-faktorer i den yttersta tiden.

Text: Carl Grinde Datum: 30 Augusti 2011
Även återgiven text från delade sidor
Uppdaterad 15 September 2018


vilddjurets märke
Bibeln talar om ett kommande vilddjurets märke som kommer att behövas för att kunna köpa eller sälja. Detta vilddjurets märke - 666 som förutspås i Bibeln är här nu. Det är ett rfid-microchip implantat. (rfid länk 2) Det kan förmodligen också vara andra saker, saker som direkt kopplar din kropp till internet. Bibeln varnar starkt för att alla människor som tar emot vilddjurets eller odjurets märke blir dömda till helvetet för evighet. Eftersom bibeln talar om vilddjurets märke, vad är då vilddjuret? Det är ett globalt världsrike, ett ont förtryckande antik-krist rike som kommer att komma. Det är redan här men har ej ännu slagit igenom i sin fullhet.

"Vilddjuret som var och inte är"
"Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma. Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet. "
Uppenbarelseboken 17:8-11
Det Akemenid Persiska Riket
Jag har nu förstått att jag hade fel förut angående det kommande antikristriket, det sista djuret i uppenbarelseboken. Det är inte det gamla Romerska riket som återuppstår.
Bibeln säger att en av kungarna "är". Detta hänvisar till det antika romerska riket som existerade under Jesu livstid och som även existerade när Uppenbarelseboken skrevs.
Jag skulle nu säga, gissa att det sista vilddjuret, det 8:e vilddjuret är det akaemenidiska Persiska riket. Det är vildduret som "var och inte är". När denna profetia skrevs, var detta imperium redan över. Det "var och är inte" och ändå kommer det att leva igen.


"Akemenid Persiska imperiet var den största som den antika världen hade sett, sträckte sig från Anatolien och Egypten i västra Asien till norra Indien och Centralasien."
(metmuseum.org)

Det Akemenid Persiska imperiet historia
Det Akemenid Persiska imperiet karta
Det Akemenid Persiska imperiet

Samma region idag
Dubai Halliburton Dubai Dubai skyline Rothschild Dubai

"Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det"
Och jag såg ett av dess huvuden vara liksom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och de tillbad draken, därför att han hade gett vilddjuret sådan makt; de tillbad även vilddjuret och sa »Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?»
Uppenbarelseboken 13:3-4

7 berg 7 kungar 7 kungariken, och det 8 reser sig nu
https://www.jesus-is-savior.com
https://www.metmuseum.org
https://www.bible-history.com
https://www.britannica.comVilddjuret, den globala superstatens muslimska identitet
Jag har förut kritiserat kriget mot terrorismen och gjort många ironiska illustrationer för att visa hur falska många nyheter om terror är. Den härskande eliten skapar falska terrorattentat för att skrämma allmänheten och göra oss främlingsfientliga. Den 11e Septemer är det tydligaste exemplet på en av dessa sk false flag events som är konstruerade för att skapa en anledning för alla krigen. Det var inte arabiska terrorister som låg bakom 11e September. Men det måste verkligen sägas att det finns arabiska terrorister i verkligheten, självklart finns de. Den globala superstat som nu är på väg att bildas kommer vara polyteistisk, dvs tillbe flera olika Gudar men det kommer även ha stark muslimsk identitet. Denna globala superstat med global migration och microchip implantat i alla människor är vilddjuret som beskrivs i Uppenbarelseboken i Bibeln. Detta djur beskrivs också som det fjärde vilddjuret i Daniels profetia i Daniels bok i Bibeln. Biblen varnar starkt för att alla som tar emot vilddjurets märke i högra handen eller pannan kommer att brinna i helvetet för evigt. Jag och många andra anser att vilddjurets märke är rfid microchip implantat som ersätter plastkort och kontanter som betalningsmedel. Många kristna förnekar detta eller är inte medvetna. Dessa måste väckas till insikt. Vi kristna har även ett ansvar att nå ut med evangeliet till Muslimerna. Det kristna budskapet handlar om evig frälsning och gemenskap med Gud genom hans son Jesus Kristus som är världens Frälsare och Messias. Frälsningen erhålls för de som tror på Jesus Kristus, att man tror att Gud har uppväckt honom från de döda och att man håller honom som sin Herre och bekänner detta högt med sin mun samt att man blir döpt i vatten i ett Kristet dop.

Vilddjurets finansiella identitet
Globala företag styr nu världen. Företag som Halliburton och andra suger olja från Persiska viken och de har kontor i Dubai.
united arab emirates investors
dubai finance
dubai investors

Hela världen förenad som ett stor superstat - vilddjuret
Alla tecken pekar i samma riktning: Amerikas krig i Mellanöstern och runt om i världen, transtationella företag, digitalisering av samhället, kontantlöst samhälle.
Många har redan tagit RFID-microchip implantat, vilddjurets som det talas om i Bibeln.
Detta är en stegvis tillvänjning då bitarna läggs på plats för världsdominering via microchip implantat. Det är en ond konspiration av Rothschilds och den härskande eliten för att förslava mänskligheten.
Väldigt många kristna runt om i världen tar inte längre Guds ord på allvar. De förnekar det som står i Bibeln. De har blivit bekväma och avtrubbade. De har tappat tankeskärpan.

USA - hemland för det stora Babylon
2018-09-13 Amerika är fortfarande nummer ett i världen och den globala världsfederationen - viddjuret bildas nu.
European Union - United States
European Union - United States
European Union - United States
U.S. Mission to the United Nations
http://www.euintheus.org

Babylon New York - den stora stolta och syndiga staden
Hur länge kommer Amerika behålla sin makt? Babylon New York - den stora stolta och syndiga staden kommer att förgås och lämna plats för den 8: e vildduret, det sista vilddjuret. På en timme kommer hennes dom att komma och staden kommer att bli helt förstörd.
https://www.tldm.org
https://www.apocalypsesoon.org
https://www.surviveanydisaster.com
http://messianicapologetics.net
https://www.youtube.com/watch?v=JDAuQtHIrPw
New York sex and the city
The Fall of Babylon the Great Revelation 18 (Biblegateway.com)

Profetia i Bibeln om ett nytt betalsystem - vilddjurets märke
Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,
så att ingen får varken köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han kan räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.
Uppenbarelseboken 13:16-18

vilddjurets märke RFID microchip implantat
rfid microchip implantat 666 is real Vilddjurets märke! Vilddjurets märke! rfid implantat rfid human implantat RFID chip GPS armband för barn rfid implantat

Disney occultism och RFID microchip implantat
disney world rfid wristband
disney rfid
coca cola ivillage rfid
disney occult symbolism
disney illuminati subliminala meddelanden
disneys film maleficent med Angelina Jolie

microchip implantat för att ansluta till iPhone - kommer snart
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2746648
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=24825
http://www.inquisitr.com/1458471/man-has-microchip-implanted

RFID microchip implantat i samhället
microchip implant mark of the beast
http://www.youtube.com/watch?v=n6g36M1yYLQ
http://www.youtube.com/watch?v=IgwiI3cCf-k
http://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip+implant+commercial
http://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip+implant
http://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip+implant+fox+news
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=24825

Kontantlöst samhälle
self checkout lines
rfid wristband
bitcoin digital wallet
Google wallet

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,
så att ingen får varken köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Uppenbarelseboken 13:16-17

När kommer Jesus tillbaka?
Låt ingen bedra er på något sätt. För först måste avfallet ha skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, ha trätt fram,
vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.
2 Thessalonikerbrevet 2:3-4

När ni nu får se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats - den som läser detta, han give akt därpå -
Matteus 24:15

Antikrist och odjuret kommer inte att ha några synliga djävulshorn i sina pannor. De verkar vara vänliga. De politiska systemet kommer att älska dem. De kommer att se bra ut först. Odjuret kommer troligen att sätta sig på en tron i nybuggt tempel i Jerusalem och kräva att världen ska dyrka honom som Gud. Jag tror att djuret kan vara ett kungarike och en person på samma gång. Jag tror att Sir Evelyn de Rothschild är odjuret och att han kommer att dyka upp och gå framåt på den globala scenen som frälsare/ Maitreya för den nya eran. Hans dynasti har skuldsatt och skapat den finansiella skuldkrisen. Han är den rikaste personen i världen och den mest onda. Han är satan. Han kommer antagligen vara homosexuell när han träder fram för världen.

Forntida gudar, religioner och symboler
Frimurarna, illuminati och andra slutna sällskap träffas bakom stängda dörrar och hänger sig åt flera forntida gudar, religioner och symboler.
Man lyfter fram forntida religioner och influenser i modern kultur och film mm.
Madonna Superbowl

Capitol Hill, U.S. congress byggnad inuti en uggla
Gatplaneringen har placerat kongressbyggnaden inuti en uggla - en ockult satanisk symbol.
Capitol Hill uggla på karta

Capitol Hill, the U.S. congress building
Arkitekturen är neo klassisk antik romersk grekisk stil.
neo klassisk antik romersk grekisk stil.

Washington White House stadsplanering med ett sataniskt pentagram
Washington white house satanic pentagram city map

Hitta ugglan på Google maps
Gå till Google maps och skriv: capitol hill, Washington D.C., DC, USA

Frost Bank building i Austin uggla ockult symbol
Frost Bank building in Austin owl Google images

Forntida egyptisk dödsgud Anubis på Denver flygplats
Anubis på Denver airport Google images

Forntida egyptisk religiös Sphinx symbol i London vid Themsfloden
Sphinx in London Google images

Forntida egyptisk religiös obelisk symbol i Washington
obelisk in Washington Google images

Forntida egyptisk religiös obelisk symbol i London
obelisk in London Google imagesDeras motto: E Pluribus Unum - Genom många, En).
Du kan använda den här bilden på din blogg, hemsida eller Facebook etc, även för kommersiell användning.Luxor hotell svart pyramid i Las Vegas
Luxor hotel Las Vegas Google images

Louvren i Paris pyramid Egyptisk symbol
Louvre Paris pyramid Google images

Caesars palats i Las vegas
Caesars palace in Las vegas Google images

EU parliamentet i Strasbourg - Babels torn återuppbyggt
EU parliament in Strasbourg -Babel Google images

Den israeliska högsta domstolen pyramid med masonic eye på toppen
The Israeli Supreme Court Building masonic Google images

Pentagon byggnad formad med fem sidor som passar inuti ett sataniskt pentagram
Pentagon building Google bilder

London Olympic stadium med pyramid symbolik - forntida Egyptisk
London Olympic stadium with pyramids Google images

Astana i kazakhstan, en helt ny stad byggd för forntida religion -soldyrkan
Astana city i kazakhstan Google images

ASTANA den nya huvudstaden för THE NEW WORLD ORDER
http://www.youtube.com/watch?v=I2jJAAPf9Dw
http://www.youtube.com/watch?v=TZIuyCix1So

Masonic lodge of New York vapensköld
Masonic lodge of New York coat of arms Google images

Frimurarkonspirationens motto för deras makt
(from wikispaces.net) "Masonic Motto för deras makt är AVDI VIDE TACE, som är Latin for Lyssna, bli insiktsfull eller hör, se, var tyst. Bröderna som lyder och håller sig tysta om de stora mästarnas hemliga planer, de får insikt om vad som verkligen händer i världen."
http://unworthydominanceofregina.uregina.wikispaces.net


The Masonic conspiracy motto:
AVDI VIDE TACE
-Hör, Se, Var tyst.Masonic, Frimurartempl och loger
Detta är grunden för en hemlig konspiration i vårt samhälle. Frimurarna tar platser inuti våra regeringar. Alla stora företag, statliga kontor, banker, media, TV etc är förmodligen antingen ägda, partners eller lojala med de onda frimurarna.
Masonic Temple Missouri, St. Louis   Masonic lodge New York   Masonic temple Washington DC   Masonic temple London   Masonic temple Paris   Chicago   Philadelphia   Texas masonic temple   Oklahoma masonic temple   Kansas city masonic temple   California   Hollywood   Masonic Temple Windsor   Detroit Masonic Temple   Detroit Masonic Temple   Masonic temple Toronto   Masonic temple Montreal   Obelisks Egyptian Sun god, Osiris   Paris Princess Diana Death spot sculpture flame

globaltruth.net
http://www.globaltruth.net/ModerIlluminatarchitecture.html http://iamkele.com/blog/wp-content/uploads


Odjuret - några fundament för globalisationen
http://eu-un.europa.eu http://www.euintheus.org Atlantic-community.org U.S: department of defense United Arab Emirates MI5 Chatham House Isle of man Inns of Court North Ireland.gov Royal bank Scottland Her Majesty treasury.gov.uk Nobelprize London Freemasons Order of St John.org City of London Law.gov.uk G20.org Ulster University Ulster bank Ulster-scots Scots Freemasons CIA FBI Secretservice Secret Intelligence Service Australian Secretservice Defense.fr Timewarner Justice.gov/dea Whitehouse.gov ISAF NATO Royal.gov.uk rothschild rothschild rothschild
More links to internationalisation here

"And the ten horns that you saw are ten kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for one hour, together with the beast."
Book of Revelation 17:12


Världen indelad i tio regioner
Post-war planning gjord i förväg.
World map 10 regions 1942
Big world map ten regions 1942 3972X2832
http://laiguanailustrada.blogspot.com/2011/01/maps-worst1942-propuesta-europa-maurice.html
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19706
ftp://truthdb.org/pub/1942world4000.jpg

The Anti-Christ, vildduret - Sir Evelyn de Rothschild
Evelyn de Rothschild net worth

2015: Global World Federation, The Beast
Anti-Christ global system
- "He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666."
Revelation 13:16-18

The Beast is a symbol of a worldwide superstate with a world government that will dominate all nations. If you do not receive the mark of the beast (chip under the skin or electronic tatto in the right hand or in the forehead) you will not be able to buy or sell. All trade will be connected to this internet/chip system. This is already written about in the Bible as a prophecy about a comming future world. This world is now almost here. Yet very few people has the chip and very few wants it or knows about it. But the trend is clear, chips in your VISA- or MASTER CARD, contactless electronic buss tickets, self scanning in supermarkets, the banks and physical money is used less and less, to many PIN codes, passwords and user names to keep in you mind, fearmongering that scares people of having their identity or bank accout hijacked on internet, Facebook and Spotify all funktions requires a fast, secure and reliable internet solution. They want us there on the webb, in the spiders webb, and they got us. Now the next step is just to wait and make people to want the chip freely. They expect this and it will happen. Here in Sweden it might just start any month in 2011 or 2012. This will be a fascist sick totalitarian global system.
data chips under the skin data chips inside humans Bima, biometric pentagon 666 666
pushing RFID chip development world wide -redprairie.se
www.future-store.org
Future Store (Smart Check Out)

A beast with iron teeth that crushes it victims
"Then in my vision that night, I saw a fourth beast--terrifying, dreadful, and very strong. It devoured and crushed its victims with huge iron teeth and trampled their remains beneath its feet. It was different from any of the other beasts, and it had ten horns."
Book of Daniel 7:7
http://bible.cc/daniel/7-7.htm

Its feet was made of clay and iron wich means it will not last long
The feet as you saw, partly of clay and partly of iron, symbolizes a kingdom that will collapse, with only one of the iron firmness; you saw that the iron was mixed with clay. The toes were partly iron and partly clay, so the kingdom shall be partly strong and weak. The fact that you saw the iron mixed with clay, it means that despite blood ties it will not hold together - just as iron does not mix with clay "
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/romodjur.htmRegionalism -the future local governmet
World Federation, or the United States of the world. All in 10 regions, North American Union, South American Union, European Union, African Union etc.
Global free trade. Global migration. World citizenchip -for all that has the RFID-chip implanted or an electronic tatto.
We will no longer have sovereign states with governments. The borders between countries will be gone and instead there will be regionalism, local strong regions and "provinces" or "republics" all part of the global super state. Instead of governments these local blocks will rely on internet and telecom, chip implanted in humans to handle all daily activities such as purchases, driving licences, bank accounts, pass ports etc. All people will be totaly dependent on this chip-system linked to internet for their most basic needs. Media will be channels such as Twitter, Flickr, Facebook, Myspace, Google, Youtube etc, all things that they control. If you criticise the ruling corporatins or families they will turn of your chip and declare you a non citizen, a terrorist, or empty your money account, make the data system lie about what you have done, create phony debt etc. So this "local" governments will not be local at all. All will be totaly dependent on the chip and the network. The local people will be given an illusion that they actually owns the internet and that they control it. The truth will be the opposite with the power in the hands of a few.
http://www.usa.gov/Agencies/State_and_Territories.shtml

Maitreya, Anti-Christ, Lucis trust, UN, Share international, World government, occultism, world bank, British/U.S. empire, peace parks, WWF, Monsanto, GM soy beans
Maitreyaproject.org Share-international.org Lucistrust.org Lucis Trust publishing UN Lucistrust.org/world goodwill Maitreya project wikipedia/Maitreya Project Maitreyagroup.com Maitreya-edu.org Maitreyaseattle.com Fpmt-europe.org/Maitreya Share-international/maitreya Freemasonrywatch.org/lucistrust Theosophydownunder.org U.N. ORGANIZATIONS FOUND NEW RELIGION: NEW BOGUS JESUS

Peace parks founded by the WWF, world bank, Rockefellers, Rothschild the British U.S. empire
http://www.peaceparks.org Funded by the world bank, GEF and WWF
The world bank´s earlier name was International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) which was founded by the U.S. and the british government after they had won world war II.
WWF works together with Monsanto with GM soy beans
WWF and Monsanto together for GM soy beans

Maitreya -number of the beast, 666, Anti Christ
http://www.youtube.com/watch?v=gYsv5_iNql0
http://www.youtube.com/watch?v=PoTST0aB_M8&hl=sv
Maitreya antichrist 666 Lucis trust publishing UN
Lady bird Johnson´s Freemason/Masonic funeral with satanic hand signs "horned hand" in Austin Texas.
http://www.youtube.com/watch?v=0qzCY2ALeVE

various works published by Lucis Publishing Co
http://www.share-international.org/background/printed/further.htm
http://www.goodwilltriangel.org/worldgoodwill.htm
http://www.theosociety.org
http://www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill__1
http://www.world-goodwillmission.org

The mark of the beast will cause pain and soars
The first angel went and poured out his bowl on the land, and ugly and painful sores broke out on the people who had the mark of the beast and worshiped his image.
Book of Revelation 16:2

Those who receive the mark will betrayed by the ruling elite. They have a depopulation program. After a while the chip will be used to manipulate the human body and cuase harm, soars and terrible pain.
http://groups.google.co.th/group/alt.writing/msg/a2205dea52726a12
http://www.rapturechrist.com/Mark.htm
http://www.calltodecision.com/Mark%20Of%20The%20Beast.htm
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=18767
http://www.666mark-of-the-beast.net
http://www.youtube.com/watch?v=MjTe-wid76A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n6g36M1yYLQ&NR=1

Freemasons
The greedy and dangerous house of Rothschild rules the world today.
The occult Freemason, Masons is the global secret society that also rules our world, right under the "elite" families.
Knightstemplar.org Yorkrite.org http://masonic-ae.com/tms Freemasonrywatch.org Gomasons.org Masonicnetwork.org Masonicworld.com Godf.org Freemasons Belgium Prince Hall Grand Lodge of Maryland Masonic Temple Washington Grandlodgeoftexas.org Wisc-freemasonry.org more about the freemasons and occult illuminati hereBabylonian Empire
http://www.livius.org/ba-bd/babylon/babylonian_empire.html
http://images.google.se/images?hl=sv&source=hp&q=babylonian+empire&um=1&ie=UTF-8&ei=FXwNS7XpFsH4-QbHmuirCA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCsQsAQwAw
http://www.redmoonrising.com/MysteryBabylon.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/antichrist.htm
http://www.apocalypsefoundation.co.za/Catholisism/BeastRevealed.htm

The strongest power in the universe is LOVE!
Remember: the strongest power in the universe is LOVE from almighty Jesus Christ. "Keep your eyes on me", he said.
Before Jesus was executed he also said: "Tear down this temple and I'll rebuild it in three days". John 2:19
And after three days he was resurrected from the dead as the living God he is.

The real kingdom of Jesus Christ
He was given authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.
Daniel 7:14
http://bible.cc/daniel/7-14.htm


tags: ebola, pandemi, smitta, vaccination, Halliburton, monsanto, isis, is, islamiska staten, syrien, usa, amerika, obama, Edward Snowden, prism, health, link, OpenID, vault, health vault, microsoft, VeriChip, corp, steel vault, digital angel, verayo, verimed , veripay, facebook, privacy, konto, safe, secure, säkerhet, personlig, id, framtid, internet, webb, open, source, ip, verizon, verifon, cyber, pass, nationellt id, kort, medicin, virus, H1N1, AH1N1, hiv, aids, hiv förnekelse, hiv förnekare, aids förnekelse, denialism, positiv, ARV, terapi, giftig, vaccin, nano, chemtrails, väder, vapen, haarp, haarp, geo engineering, klimatförändring, fake, global uppvärmning, bedrägeri, korruption, medicinsk, sjukvård, obama care, implantat, implanterbar, mikrochip, VeriChip, biometriska, nattklubb, nattliv, Coca Cola village, RFID, Coca Cola, party, guide, Baja beach, klubb, Bar Soba, Glasgow, Rotterdam, Holland, Nederländerna, Skottland, Frankrike, kändis, VIP, piercing, mod, kropp, elektroniskt, tatuering, bög, gay, lesbisk, lesbian, bisexuell, strand, beach, Mykonos, Sitges, Paris, iPass, paypal, veri chip, kontantlöst, kontanter, digitalt, värld, nytt, valuta, globalt, amero, dollar, euro, kris, ekonomisk, kollaps, end the fed, federal reserverve, guld, standard , plånbok, pengar, plastkort, freedom pay, frihet, rättigheter, fri, fascist, fascism, all seeing eye, ny världsordning, systemet, globalt, värld, samhälle, terrorism, terrorist, skräck, polis, statligt, totalitär, Aaron Russo, freedom to fascism, 1984, illuminati, satan, satanism, satanic, 666, vilddjurets märke, hand, arm, panna, uppenbarelse, bibel, profetia, luciferian, KKK, Georgia Guide stones, Frimurare, freemason, masonic, tempel, riddare, USA, Sir Evelyn de Rothschild, Evelyn Rothschild, Evelyn, Rothschild, mellon, kuhn, cohen, Loeb, Osborne, Thyssen Reuter, Ivanhoe, morgan, jaga, DuPont, Warburg, Oppenheimer, Shiff, windsor, apelsin, Nassau, carnegie, george bush, clinton, hillary, heinz, Kellog, bond, bundy, elit, maffia, Raytheon, KBr, XE, General Electric, positiveidcorp, verichipcorp, healthlink, krig, krig, fema, Bima, nazi, globalism, WW3, WWIII, världskrig 3, pentagon, inside jobb, false flag, fema camps, september 11, 911, konspiration, teori, hoax, debunked, popular mechanics, myth busters, CNN, FOX, ABC, Reuters, mindcontrol, new age, 2045, avatar, human, humanity plus, transhuman, transhumanism, android, 2012, maitreya, beast, anonymous, we are change, occupy, cia, fbi, nobel prize, receptor, cara, platform, federation, united states, antikrist, Jesus, Gud, himmel, helvete, yttersta dagarna, end times, slutet, domedagen, frälsning, kristen, tro, kyrka, gospel, sanning, text, mening, Carl Grinde, blogg, carlg.org, lanksamling.se, Jesus, kyrka
Vaccin emot konspirationsteorier
Nu är det här!
Stockholm "lastbils attacken" 7 April 2017 är en black operation, false flag psy-op och media event.
Hedniskt Valborgsfirande.
Baals tempelingång replika rest i London och New York.
London Westminster Abbey terrorattacken 2017 - en falsk mediahändelse.
Orlando massakern är en media lögn/psy-op
Bryssel attacken medialögn psyop false flag operation.
Paris attacken false flag exponerad. ISIS är fejk.
Islamiska Staten ISIS, IS, ISIL och kriget i Syrien
Ebola psykologisk krigsföring exponerad. Ebola vaccin ZMapp odlad i tobaks plantor.
Lögnen om Germanwings flygkraschen i Franska Alperna och andra media psy-ops
Kolonial nersmältning. Rise of E-merica. Årets PSY-OP i real tid för att förstöra den Amerikanska Unionen USA.
Nersläckning av elnätet blir nästa false flag attack
Militärövning länkad till Washington DC Navy Yard händelsen
Ordo ab chao (order out of chaos)
"concordia, integritas, industria" -Rothschilds motton
Boston Maraton bombningen -en medialt iscensatt PSYOP och "icke-händelse". Det är en lögn. Se filmen The Manchurian Candidate om mindcontrol.
Luft beskattning -andnings skatt kan bli ett resultat av koldioxidskatt. Antarktis havsis sätter nytt rekord: mest mängd is som någonsin registrerats.
Xwave mind reader från Apple, mänskliga djur hybrider odlas i labb i Storbritannien , Supermax fängelser, kartläggning av hjärnan projekt, tillbedjan av vilddurets bild, Facebook Prism
Ny tidsräkning, nya världsvaluta, ny världsreligion, världsfederationen förklarad, Illuminati och vilddjuret i Biblen exponerade
Newtown Sandy Hook smassakern, Batman Aurora massakern, är medialögner, arrangerade events, inte verkliga.
Newtown Sandy Hook massakern, ett arrangerat event och en media lögn. Media ändrade storyn flera gånger på bara några dagar. Allt om skolmassakern är en lögn.
Bush's, Clinton's (Rodham), Vitahuset, C.I.A, kokain, Crack USAs regerings knarkhandel, barn trafficking, pedofili och sataniska rituella övergrepp
Världen vet sanningen om
elfte September 2001
IG Farben, Bayer och Nazi förintelsen exponerad. Bayers bekämpningsmedel dödar bin som är viktiga pollinerare. Om de dör kan det bli brist på livsmedel.
Den rasistiska, nazistiska förintelsen exponerad. Koncentrationsläger, dödsläger var över hela Europa under 1930- och 1940-talet
Många kriminella nazister fick ett orättvist, milt straff. En del släpptes helt fria. Nuremberg rättegångarna styrdes av företagens intressen.
Nazi doktorer blev frikända och anställda av USAs regering, varför?
HIV/AIDS konstruktionen spårad tillbaka till sitt ursprung i Nazist-industrin
HIV/AIDS Pharma outad: -föredetta ägare till Auschwitz förintelseläger
Att bli fri från HIV
-dekonstruera HIV/AIDS.
Skapa och återställ hälsan
Antikrist identifierad: det är
Sir Evelyn de Rothschild.
Han skapar den finansiella krisen och ett globalt krig. Profetior i Bibeln uppfyllda. Den yttersta tiden är här.
Kina är draken i uppenbarelse- boken. Illegal handel med organ exponerad.
Microchip implantat, odjurets märke, microchip under skinnet, 666
Massgravar i USA, gatuvåld, samhällskriser, New World Order
Mindcontrol, injicerade chips i hjärnan, smarta mediciner med data-chips i, olaglig forskning
Microchip implantat i hjärnan, synthetisk telepati, mind control
Mindcontrol, mikrochip i hjärnan, fjärr neural övervakning, tortyr människorätts brott genom experiment
H.A.A.R.P -väder manipulation chemtrails och jordbävningar on demand BAE systems och Raytheon exponerade
H.A.A.R.P -makt över vädret
H.A.A.R.P -vädret som vapen. Fukushima, Haiti jordbävningar, Orkanerna Katrina, Isaac, tsunamis i Indiska Oceanen, Missisippis översvämning -skapade av människan
Chemtrails, geo engineering, flygplan sprayar nano partiklar
Chemtrails geo engineering -patentlista
Frihetsberövande på obestämd tid
- National Defense Authorization Act -bill S 1867 genomförd
USA "olje" utsläpp, COREXIT 9500, BP, evakueringar, media tystnad, Polen, Grekland, Island, Haiti
-2010 sammanfattat
BPs oljeutsläpp i Mexicanska golfen är en lögn för att skapa vattenskatt, klimat skatt
Finans och ekonominyheter, aktiebörser, företagssök,
stor depression, ledande företag
Lehman Brothers och Bear Stearns -Konstruerade konkurser
Fema koncentrationsläger och kremeringskistor hittade över hela Amerika
Livsmedelsbrist, HAARP vädermodifiering, "hjälp centers" Fema fångläger, Halliburton,
Kellog Brown Root (KBR),
General Electric, Jeff Immelt
N.M. Rothschild Group -den dodla handen bakom världsekonomin
Svenska Nobels fredspris och invasionen av Afghanistan
Svenska Nobelpriset i Ekonomisk vetenskap stödjer Pinochet och korruption i Chile
Svenska Nobelpriset till Winston Churchill. Svenskt Nobelpris 2010 till Mario Vargas Llosa anhängare av Sebastian Piñera, Chiles nya Pinochet
Nobelpriset låtsas att kämpa för mänskliga rättigheter
Brown Brothers Harriman, William Averell Harriman, CFR, IRS, IMF, Pilgrims Society,
ledande advokatbyråer
Peter Schiff - att förstöra USA
Krigsindustrin Rothschilds investmentbanker, BRIC fonder exponerade
Tredje världskriget för att stimulera världsekonomin och förstöra religion
Odjurets märke, Maitreya, 666, kontantlöst, Anti-Krist-världssystem
Norge -Oslo Utöya terror attack
anders behring breivik
Washington District of Columbia, the “CITY” i London och Vatikanen styr världen tillsammans
Yes we can. War on terror = World government
Amerika är fortfarande en brittisk koloni
Syftet med terroristattackerna den 11 September 2001 - skapa ett övervakningssamhälle
Federal Reserve systems historia
Dom här personerna äger Federal Reserve system
E621 glutamat, smakförstärkare aspartam skapar sjukdomar
naturläkemedel och alternativ medicin hotade av nya lagar
Gardasil - hpv vaccin mot livmoderhallscancer innehåller gift
Medicinföretag snart skyddade från att kunna bli stämda
Biverkningar av medicin:
död, ökad själmordsrisk, hjärtattack, smärtor
Hemliga sällskap, Skull and Bones, nazism, Frimurare, illuminati
Frimurare, satanism, illuminati i musikindustrin. Stäng av din TV.
Project blue beam -eventuell kommande psyop av Nasa. Holografisk Jesus projicerad på himlen. Kan bli starten för den "nya tidsåldern" -the new age.
Mediastyrd propaganda för den nya världsordningen. Kontrollerad opposition, anonymous rörelsen, Occupy mm.
Privatisering av vatten, multinationella företag begår brott mot mänskliga rättigheter, skuldavskrivning i utbyte mot land
cap and trade bill H.R.2454,
koldioxid, smältande isberg, globala skatter, Nobel pris, Köpenhamnsmötet
Mediamonopolet exponerat. Krigsindustrin och underhållningsindustrin skapar produkter gemensamt. Secondlife erbjuder en digital värld att leva i. Glasögon med inbyggd videoskärm. Vapentillverkare och vapen i rymden. Matrix snart verklighet.
Internet nerstängt, beskattning av internet, reglerat internet, internet 2.0, Verizon, internet avlyssnat, Echelon
Osama bin Ladens nätverk upptäckt
Osama bin Ladens fejkade död
Svininfluensan -GlaxoSmithKline levererar vaccin till hela Sverige. Upptill 100 000 hjärtattacker kopplas till företagets mediciner
Vaccin 2011, ta inte vaccinet mot svininfluensan/fågelinfluensan
Spanska sjukans virus från 1918 har återskapats på Center För Sjukdomskontroll (CDC).
Förbered dig på en ny våg av spanska sjukan
Chip under huden känner igen och varnar för virus och smittor
Varför folk inte reagerar och varför det här kan fortsätta
Om mig, kontakt