förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Många nazistiska krigsförbrytare fick en orättvis, lindrig bestraffning. Nürnbergrättegångarna styrdes av företagens intressen.

Tidslinje över den nazistiska förintelsen. Vi får aldrig glömma detta grymma rasistiska brott mot mänskligheten.
I.G. Farben eller IG Farbenindustrie AG var det stora bolag som ägde Auswitch koncentrationsläger. I.G. Farben var en sammanslagning av Bayer, BASF, AGFA, Hoechst, och några andra företag.
Nürnbergrättegångarna gav många nazistiska SS-officerare, krigsförbrytare, nazistiska läkare och nazistiska industriledare ett milt, orättvist och kort straff.


Text: Carl Grinde Date: 2 November 2012
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 25 Januari 2013Många onda nazistiska krigsförbrytare fick en orättvis, lindrig bestraffning, bara 2-7 år.
Högt rankade SS führers och ledare för stålindustrin som medverkde till den nazistiska förintelsen fick bara 1-3 år eller inget straff alls. Varför inte? De var skyldiga!
Krupp är idag ett av världes största företag inom stålindustrin. På 1930-talet och 1940-talet profiterade de från slavarbete i koncentrationslägren. Krupp spelade en central roll i byggandet av den nazistiska krigsmaskinen och Förintelsen. De gjorde enorma vinster från kriget. Milions dog som ett resultat av detta.
Gustav Krupp von Bohlen fick inget straff alls. Jämför detta med de oskyldiga människor de brutalt dödade. Nürnbergrättegångarna styrdes av företagens intressen.
Det är sant att vissa nazister blev avrättade och låst i fängelse så det var bra. Men många av de rättsliga domar som du kan se på listor blev senare omprövade och mildrade.

ThyssenKrupps nazistiska förflutna: plundring av tillgångar i ockuperade länder och slavarbete
http://www.thyssenkrupp.com/?lang=eng&id=konzern/geschichte_grfam_k5.html&device=printer

Krupp rättegången: I nästan alla fall omvandlades dessa straff till redan avtjänad tid
Denna information kan hittas längst ner på den länkade sidan. Om du har pengar, kan du alltid köpa dig fri, oavsett vad du har gjort.
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007081

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach "medicinskt olämpliga för rättegång"
Åtalad för konspiration, krig, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, han var en högt uppsatt nazistisk industriman. Hans fabriker använde tvångsarbete från koncentrationslägren. Han befanns vara medicinskt olämplig för rättegång.
http://ww2remembered.741.com/main_nuremberg_trials.html

Krupp, som ordförande för rikets förbund för Tysk Industry
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Krupp.html

Alfried Krupp von Bohlen und Halsbach VD Krupp Industires 12 års fängelse, släpptes 1951
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Alfried Krupp
31 Jul 1948 dömdes den Tyske industrimannen Alfried Krupp till 12 års fängelse och konfiskering av sin förmögenhet. Den 4 Feb 1951 släpptes den Tyske industrimannen Alfried Krupp från fängelse, ett värde på 45.000.000 dollar av sina förmögenheter som tidigare konfiskerats skulle återlämnas till honom.
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=328

Wilhelm Keppler Över gruppenführer, SS, Nazistparti finansiär Reich kommissionär för ekonomiska frågor, en av Hitlers nära ekonomiska rådgivare -frisläppt 1951
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Keppler
http://www.reformation.org/wall-st-ch9.html

Maximilian von Weichs borttagen från rättegången (sjuk)
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maximilian_von_Weichs

Hjalmar Schacht en av Hitlers finansiärer -inte skyldig
Minister för ekonomi och ordförande Reichsbank (1933-1939) Vid ett möte med ledande tyska industrimän med Hjalmar Schacht, Hermann Göring och Heinrich Himmler, som hölls den 20 feb 1933, bidrog med IGF 400.000 riksmark till nazistpartiet, den enskilt största beloppet i den totala summan av 3 miljoner riksmark vid detta möte av tyska industrimän för det nazistiska partiets valkampanj.
http://schikelgruber.net/nuremb.html
http://www.holocaustresearchproject.org/economics/igfarben.html
http://history1900s.about.com/library/holocaust/aa101899.htm

Fritz Gajewski medlem av IG Farbens verkställande utskott - frikändes
Fritz Gajewski Ledamot av IG Farbens verkställande utskott 1931-1945, ledare för avsnitt III (samordning med Dynamite Nobel)
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_igfarben06.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes

Heinrich Gattineau en IG Farben tjänsteman, SA officer -frikänd
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_igfarben06.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/IG-Farben-Trial

Erich von der Heyde lägerpolis Hauptsturmführer i SS -frikändes
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben_Trial
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes

Philipp Heinrich Hörlein fullvärdig medlem av styrelsen för IG Farben -frikänd
http://www.wollheim-memorial.de/en/philipp_heinrich_hoerlein_18821954
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes
Was he a Nobel prize winner in chemistry 1939?

August von Knieriem del av styrelseledamöter centralkommitté på IG Farben - frikändes
http://www.wollheim-memorial.de/en/august_von_knieriem_18871978
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes

Wilhelm Rudolf Mann fullvärdig medlem av IG Farben styrelseledamöter, SA-Sturmführer
- Frikändes

(Från Wollheim-memorial.de) Under 1945, arresterades han av den amerikanska armén, och 1948, i IG Farben rättegången i Nürnberg friades han från anklagelserna om plundring och förstörelse och massmord. Inom endast ett år senare, har han redan återupptagit sin position som chef för läkemedelsförsäljning på Bayer.
http://www.wollheim-memorial.de/en/wilhelm_rudolf_mann_18941992
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes

Christian Schneider chef kontraspionage operativ i IG Farben - frikändes
År 1939 blev han officiellt chef för fabrikschefer för IG Farben, och som sådan han var ansvarig för anställda IG Auschwitz.
http://www.wollheim-memorial.de/en/christian_schneider_18871972
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes

Hans Kühne kemist i styrelsen för IG Farben - frikändes
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_K%C3%BChne
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes
http://www.fitnesscenter.ekoregion.biz.pl/?fitness=Hans_K%C3%BChne

Carl LAUTENSCHLAGER fullvärdig medlem av styrelsen för IG Farben "militär ekonomi ledare" - frikändes
http://www.wollheim-memorial.de/en/carlludwig_lautenschlaeger_18881962
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes

Carl Wurster "militär ekonomisk ledare" (Wehrwirtschaftsführer) - frikändes
En "militär ekonomisk ledare" (Wehrwirtschaftsführer), ledamot av militärekonomiska rådet vid rikets handelskammare.
http://www.wollheim-memorial.de/en/carl_wurster_19001974
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Axis_personnel_indicted_for_war_crimes

Karl Heinrich Pfirsch -frikänd
Suppleant i Krupp Direktorium och Vorstand, och chef för krigsmateriel och försäljning av maskin avdelningar, chef för kontoret i Berlin, 1943-1945; Wehrwirtschaftsfuehrer.
http://www.mazal.org/archive/nmt/09/NMT09-T0009.htm
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Franz von Papen Vice kansler och ambassadör frikänd
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html
http://history1900s.about.com/library/holocaust/aa101899.htm

Hugo Sperrle -frikänd
Former Generalfeldmarschall
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial

Otto Schniewind Generaladmiral frikänd
Former Generaladmiral
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial

Kurt von Geitner frikänd
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial

Odilo Burkart en ledande tjänsteman i Flick KG -frikänd
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

OKonrad Kaletsch en ledande tjänsteman i Flick KG -frikänd
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Hermann Terberger en ledande tjänsteman i Flick KG -frikänd
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Hans Globke rasistisk politisk lagstiftare
I november 1932 ungefär ett år innan högerpartier gjorde Hitler till rikskansler, skrev Globke en uppsättning regler för att göra det svårare i Preussen för tyskar av judisk härkomst att ändra sina efternamn till mindre igenkännlig judiska namn, även om inga liknande begränsningar fanns för andra tyskar, och han följde upp med riktlinjer för genomförandet i december 1932. Han hjälpte till att formulera "akut" lagstiftning som gav Hitler obegränsade diktatoriska befogenheter mars 1933. Han var också författare av lagen den 10 juli 1933 om upplösningen av den preussiska statsrådet, och ytterligare lagstiftning som "samordnade" alla preussiska parlamentariska organ. [1] Han var medförfattare till den officiella juridiska kommentar till det nya rikets medborgarskapslag, en av Nürnberglagarna som infördes i Nazistiska partikongressen i september 1935, vilket återkallade medborgarskapet för tyska judar [1] [2] och han vad även medförfattare till olika rättsliga bestämmelser såsom en förordning som krävde judar med icke-judiska namn att ta på sig ytterligare förnamn som tex Israel eller Sara, en "förbättring" av offentliga register som senare i hög grad underlättade arrestering och utvisning av judarna under Förintelsen . [3] Han tjänade som också som Chefsjurist på kontoret för judiska frågor i inrikesministeriet, sektionen som styrdes av Adolf Eichmann som implementerade Förintelsen byråkratiskt. [4] År 1938 blev Globke utsedd till Ministerialrat (biträdande direktör) på grund av hans "extraordinära insatser vid utarbetandet av lagen för skydd av det tyska blodet
http://www.nosue.org/the-holocaust-role-of-german-and-american-law
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Globke

Friedrich Flick Tysk industriproduktion (Flick KG: kolgruvor, stål, Daimler Chrysler osv) -släppt 1951
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Heinz Jost SS Brigadeführer livstids fängelse, släpptes 1951
SS Brigadeführer, medlem av SD, chef för Einsatzgruppe A
http://www.holocaustresearchproject.org/trials/einsatztrial.html

Hans Albert Gustav Kupke chef över slavläger -2 år och 10 månader
http://en.wikipedia.org/wiki/Krupp_Trial

Sandor Kepiro frikänd
Erkände att han övervakande ID av arresterade offer men hävdade att han inte visste någonting om slakt
http://trifter.com/europe/the-most-wanted-nazi-criminal-is-judged-at-budapest-at-97-years-old/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016047/Sandor-
Kepiro-97-cleared-war-crimes-Hungary-court.html


Gustav Nosske livstids fängelse, -släpptes 51
SS-Obersturmbannführer Einsatzkommando 12 Einsatzgruppe D
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Franz Six 20 års fängelse, -släpptes 1952
SS-Brigadeführer CO av Vorkommando Moskva Einsatzgruppe B
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html
http://www.deathcamps.org/occupation/einsatztrial.html
http://resources.ushmm.org

Eugen Steimle döden genom hängning -utsläppt 1954
SS-Standartenführer CO av Sonderkommando 7a i Einsatzgruppe B och CO av Sonderkommando 4a i Einsatzgruppe C
http://www.deathcamps.org/occupation/einsatztrial.html
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Hans Fritzsch nazistiska propaganda författare, inte skyldig
Hans Fritzsche frikändes. Han var bara dömdes till nio års arbetsläger, men släpptes efter bara tre år. Han släpptes den 29 september 1950. Han dog av cancer den 27 september 1953.
I en essä om Dr Goebbels skrev han: "För varje tysk måste etnicitet vara avgörande verklighet Från denna grund och ingen annan -skall kreativa, konstnärliga och kulturella krafter resa sig.".
Hans Fritzsche var en av de mest kända kommentatorerna i Nazityskland, som arbetar under direkt kontroll av Goebbels,
http://wartrials-nurembergtrials.weebly.com/sentences.html
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/goebmain.htm">
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/goebmain.htm
http://www.historylearningsite.co.uk/hans_fritzsche.htm
Mellan 1933 och 1945 var Fritzsche en medlem av nazistpartiet, redaktör och chefredaktör för den officiella tyska nyhetsbyrån "Deutsche Nachrichten Buro", chef för den trådlösa News Service och Hem Press Division i riket propagandaministeriet , Ministerialdirektör för rikets propagandaministeriat, chef för Radio avdelningen för propagandadepartementet det nazistiska partiet och befullmäktigad för den politiska organisationen i Större Tysklands Radio.
http://schikelgruber.net/nuremb.html

Mathias Graf -frikänd
SS Untersturmführer, medlem av SD, officer i Einsatzkommando 6 av Einsatzgruppe D
http://www.holocaustresearchproject.org/trials/einsatztrial.html

Erhard Milch Generalfeldmarschall av Luftwaffe livstids fängelse, släpptes 1954
Jag undrar hur många människors dör han är ansvarig för? Hur många dödliga bomber släppte de? Chefen för det tyska nazistiska flygvapnet fick bara 6 eller sju år. Det är en skandal.
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Erich Priebke SS Nazi führer lever fortfarande
Erich Priebke, 97 år gammal nazistisk krigsförbrytare, fick lämna husarresten i Italien
Tidigare nazistisk SS kapten dömdes för sin roll i massakern på 335 civila i Italien har fått lämna husarrest för sådana vardagliga aktiviteter som shopping eller gå till kyrkan.
http://www.huffingtonpost.com/2010/10/06/erich-priebke-97yearold-f_n_752650.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Priebke.html

Erich Raeder-Grand Admiral livstids fängelse, släpptes 1955
http://ww2remembered.741.com/main_nuremberg_trials.html
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html
Under de år Raeder var i kommando av den tyska marinen, 1928 till 1943, spelade han en viktig roll i att bygga upp flottan som ett instrument för krig, för att genomföra nazisternas allmänna plan för aggression.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Raeder.html
http://en.metapedia.org/wiki/Erich_Raeder
http://secondworldwar.co.uk/index.php/leaders-a-commanders/73-german-high-command
http://en.wikipedia.org/wiki/Spandau_Prison
http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/raeder-erich.html

Erwin Schulz dömdes till 20 år -utsläppt 1954.
SS Brigadeführer, medlem av Gestapo, chef för Einsatzkommando 5 av Einsatzgruppe C
http://www.holocaustresearchproject.org/trials/einsatztrial.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schulz
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Eugen Steimle SS Führer döden genom hängning -utsläppt 1954
SS-Standartenführer CO av Sonderkommando 7a i Einsatzgruppe B och CO av Sonderkommando 4a i Einsatzgruppe C
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Walther Funk ordförande för Reichsbank livstids fängelse, släpptes 1957
Walter Funk var minister för ekonomi/ordförande Reichsbank Walter Funk dömdes till livstids fängelse. Han släpptes ur Spandau-fängelset i 1957 och dog 1960. Walter Funk - Som en nära vän till president Hindenberg blev Walter Funk van vid hög nivå politiska och administrativa interaktioner. När Hitler kom till makten, utsågs Funk till posten som presschef av Hitlers regering. Kort efter sin utnämning bildade Goebbels ministeriet för propaganda och Funks kontor underordnat Goebbels. Senare utsågs han i stället Hjalmar Schacht som minister för ekonomi. Detta kontor, kom också under kontroll av Goebbels. Några månader senare utnämndes han av Hitler som ordförande för Reichsbank. Banken tilldelades rollen som ekonomisk planering för krigsinsatsen. Funk deltog också i högnivåmöte efter händelserna Kristallnatten. Det var vid detta möte som beslutet togs att hålla judarna ansvariga för förstörelsen som hemsökte dem genom mobila nazistiska gäng. Enligt Heydrich s och Goebbels ledning, beslutades det också att judar skulle uteslutas från den tyska ekonomin - ett tydlig första steg i riktning mot Förintelsen. En spänt ögonblick i rättegången uppstod när skriftlig bevisning lades fram av åklagarens personal som visade att Reichsbank tagit emot och erhållit en stor insättning från SS. Fyndigheten består av påsar av smycken och andra värdeföremål, bland tandguld, tagen från judiska offer i Östeuropa. Funk förnekade konsekvent kunskap om innehållet i dessa påsar och åklagare kunde aldrig styrka att han hade sådan kunskap. Nu kunde de bevisat att han bidrog till att planera militära operationer, eller att han var direkt inblandad i "brott mot mänskligheten".
http://frank.mtsu.edu/~baustin/trials3.html
http://www.excatholicsforchrist.com/articles.php?PageURL=funk.htm
http://www.holocaustresearchproject.org/economics/funk.html
http://www.janssen-militaria.com/Nurnberg.html

Kurt Blome döden genom hängning omvandlat till 25 år, frisläppt 1955
Ersättare som ledare inom hälsa frikänd
Kurt Blome var en högt uppsatt nazist forskare före och under andra världskriget. Han var en ersättare av riket Hälsa Leader (Reichsgesundheitsführer) och befullmäktigad för cancerforskning i riket forskningsrådet.
http://www.operationpaperclip.info/kurt-blome.php
http://www.yatedo.com/p/Kurt+Blome/famous/1248279649cec12396cf12fc92cfd5c2
http://history1900s.about.com/library/holocaust/aa052998.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen_Trial

Martin Sandberger döden genom hängning omvandlat till livstids fängelse,
-Utsläppt i 1958, dog 2010

Dold helt i det offentliga i maj 1945, då Tredje riket var i ruiner, greps Sandberger. Han var överste och modell elev av SS-ledaren Heinrich Himmler, en amerikansk militärdomstol åtalade honom senare för massmord och dömde honom till döden genom hängning. År 1951 blev hans dom reducerad till livstids fängelse, men han släpptes sju år senare. Sandberger var den sista levande medlemen av ledningen för de särskilda kommandosoldater i Himmlers mördar-system. Han brukade synas, antingen i Tallinn eller Verona, som en halvgud i fält-grå uniform SS. Totalt 5.643 avrättningar genomfördes under hans kommando på Estnisk mark under det första året av den nazistiska ockupationen. På höjden av sin makt skänkt honom av Hitler, var allt som behövdes av Sandberger en underskrift för att utföra avrättningar, bakom östfronten, av vad han kallade "ett föremål för absolut inget värde för etnisk gemenskap."
http://www.spiegel.de/international/germany/the-quiet-death-
of-a-nazi-martin-sandberger-s-last-and-only-interview
-a-687922.html

http://paolosilv.wordpress.com/2010/04/02/
martin-sandberger-99-year-old-nazi-criminal

http://en.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen_Trial
http://mk.christogenea.org/content/quiet-death-nazi-martin-sandberger
http://abcnews.go.com/International/interview-death-nazi-officer
-martin-sandberger/story?id=10380750&page=4#.UJBxZVFVDXs

http://www.holocaustresearchproject.org/nazioccupation/italianjews.html

Georg August Weltz nazistisk forskare, frikänd
Georg August Weltz, född den 16 mars 1889 i Ludwigshafen, var en tysk röntgenläkare i flygmedicin. Under andra världskriget tjänstgjorde han som läkare i Luftwaffe. Weltz utförde höghöjds experiment på lägerfångar i Dachau. Efter andra världskriget var han åtalad i den medicinska rättegången, men frikändes. Under 1950-talet var han en professor i radiologi vid universitetet i München. Källa: Klee, Ernst (2007) (på tyska). Das Personenlexikon zum Dritten Reich (utgåva 2. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. sida. 667. ISBN 9783596160488
http://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_August_Weltz

Walter Warlimont-livstids fängelse -utsläppt 1954
Tidigare General der Artillerie, biträdande chef för Wehrmacht-Führungsstab (WMFS), Försvarsmaktens driftpersonal.
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial

Hermann Reinecke livstids fängelse, släpptes 1954
Tidigare General der Infanterie, chef för de allmänna väpnade styrkorna i OKW (Allgemeines Wehrmachtamt, AWA), också chef för kontoret för NSFO (National-Sozialistische Führungs-Offiziere, nazistiska officerare anklagade för politisk propaganda i Wehrmacht)
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial

Hans von Salmuth 20 års fängelse, släpptes 1953
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial

Georg von Küchler 20 års fängelse, släpptes 1953 (medicinska skäl)
Tidigare Generalfeldmarschall
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Command_Trial

Otto Bayer
Otto Bayer (Otto Georg Wilhelm Bayer), (November 4, 1902, 1982) föddes i Frankfurt utan anknytning till familjen som grundade Bayer-koncernen, var han ändå en känd kemist. År 1937 som chef för en forskargrupp var chef för forskargruppen vid den tyska IG Farbenthat upptäckte att polyaddition för syntes av polyuretaner från polyisocyanat och polyol. Polyuretanskum är nu allestädes närvarande i våra liv. Det var ursprungligen bara en stel produkt och användes i flygplansvingar och sulorna i stövlar som bars av nazistiska soldater (Miller och Lord).
http://toxipedia.org/display/toxipedia/Otto+Bayer

Karl Hocker SS-Obersturmführer (Första Lieutenant) -dog 2000
(Från wikipedia.org) Hocker förnekade att ha deltagit i selekteringen av offer i Birkenau eller att någonsin personligen ha avrättat en fånge. Han tillbringade hela kriget med att administrera olika koncentrationsläger. År 1943 blev han adjutant till kommendanten på Lublin-Majdanek.
http://isurvived.org/2Postings/karl_hoecker.html
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/ssalbum
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Friedrich_H%C3%B6cker

Hocker hade vittnat om att han aldrig satte sin fot på rampen under urvalsprocessen, trots en överlevande som nämner en officer med efternamnet Hocker som är närvarande på rampen. Här är bevisen som bevisar att han verkligen arbetade på rampen och att han ljög.
http://www.youtube.com/watch?v=SjkZ2NAyglE

Georg August Weltz Inte skyldig
http://history1900s.about.com/library/holocaust/aa052998.htm

Svarande som frikändes:
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/nurembergdoctortrial.html

Bok -Man, medicin, och staten: Den mänskliga kroppen som ett föremål för statligt understödda Medicinska experiment under det tjugonde århundradet
Wolfgang Uwe Eckart (Författare)
http://books.google.se/books/about/Man_Medicine_and_the_State.html?id=VIEDR5XLrWsC&redir_esc=y

Lista över SS personal
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SS_personnel

15 nazister som borde ha avrättats
http://listverse.com/2012/08/24/15-nazis-that-should-have-been-executed

Hugo Boss designade SS nazistiska uniformer
Hugo Boss var också en medlem av nazistpartiet.
http://julietshimmer.blogspot.se/2012/03/fashions-mysteries-and-oddities.html

Hugo Boss hjälpt till att utforma det chica svarta nazistiska SS
(Från distractionsoflola.tumblr.com) tillbaka i dag, hjälpte Hugo Boss för Tredje riket utforma den chica svarta nazistiska SS och Hitler uniformerade Ungdomen. Dessutom har dessa kläder från krigsfångar/judiska arbetare från lägren.
http://sillywackytrue.blogspot.se/2012/05/hugo-boss-fashionhistory-fact.html
http://img341.imageshack.us/img341/964/hboss.jpg
http://www.styleite.com/media/hugo-boss-hitler
http://distractionsoflola.tumblr.com/post/227108966/
and-you-thought-wearing-non-organic-sweatshop-threads


Emporio Armani nazistiska Gestapo fascistiska Blackshirts mode
Detta är så sjukt och kränkande. De visar ingen respekt för offren för förintelsen
http://www.examiner.com/article/emporio-armani-s-men-s-nazi-ss-2011-collection
http://www.tumblr.com/tagged/armani%27s-men%27s-nazi-ss-2011-collection http://www.tumblr.com/tagged/armani%27s-men%27s-nazi-ss-2011-collection
http://www.tumblr.com/tagged/communication-design-context-2?before=1328122075

Siemens mörk nazistiska förflutna
(Från herodotuswept.wordpress.com) Siemens - Ah, ja. Siemens, mer än något annat företag, är skyldig allt till nazisterna. Även om företaget har funnits i en eller annan form hela vägen tillbaka till det 19th århundradet, var Siemens stora problem efter första världskriget och den stora depressionen ... dvs tills de galna nazistiska får Siemens att fylla sina fabriker fulla av slavarbetare från läger. Efter det är Siemens ansvarig för allt från Tysklands järnvägar, kommunikation, energiproduktion, ammunition tillverkning, you name it. Som Cracked.com uttrycker det: "På höjden av den nazistiska terrorn under 1940-talet, var det inte ovanligt att en slav arbetare att bygga elektriska strömbrytare för Siemens på morgonen och ihjälgasad i en Siemens-tillverkad gaskammare på eftermiddagen . "Även förstörelsen av fyra femtedelar av de företag fabrikerna under andra världskriget var inte tillräckligt för att hålla Siemens nere. Siemens har redan tvingats att lösa en stor rättegång i 1998 som startats av överlevande från Förintelsen, med en prislapp på 1200000000 dollar. Under 2002 var Siemens i nyheterna igen, efter det försökte registrera ett varumärke med namnet "Zyklon" (som betyder "cyklon" på tyska) som ska användas i produkter såsom dammsugare (Hmm ...) och gasugnar (holy skit!) i Tyskland.
http://herodotuswept.wordpress.com/2008/12/19/current-major
-companies-that-helped-the-nazi-war-effort


Siemens var den största aktören i nazi Tyskland
http://boingboing.net/2008/01/07/from-nazi-collaborat.html

Otto Rasch SS, Brigadeführer Allmän medlem av Gestapo -oförmögen att ställas inför rätta
Rasch föreslog och övervakade likvidation av polska politiska fångar (intelligentian) som hade arresterats av insatsgrupperna. Rasch själv kontrollerade vilka fångarna som skulle dödas, morden ägde rum i skogen [1] och dessa avrättningar var inte så obetydliga.. Så, med godkännande av Reinhard Heydrich, Rasch organiserade och grundade Soldau koncentrationsläger under vintern 1939/40 som en Durchgangslager (Dulag) eller transitläger för utvisningar till den offentliga sektorn, och där den polska intelligentian kunde i hemlighet genomföras .
Rasch, tillsammans med General FR: Kurt Eberhard och Paul Blobel organiserade Babi Yar massakern, som såg mordet på över 33.000 judar.
http://www.mazal.org/archive/nmt/09/NMT09-T0009.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Rasch

Nürnbergprocesserna
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben_Trial
http://nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=pohl
http://www.fold3.com/page/285925090_procecuting_nazi_war_criminals
http://nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=pohl

Flera författare, historiker menar att Adolf Hitler flydde till Argentina
Det är allmänt känt att väldigt många nazister fick en fristad i Sydamerika. Hitlers kropp lär väl heller aldrig ha hittats vad jag vet.
http://www.youtube.com/watch?v=0mNhZsLxtdY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0mNhZsLxtdY#!
http://www.examiner.com/article/new-hitler-argentina-documentary-claims-hitler-did-not-die-1945
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2050137/Did-Hitler-Eva-Braun-flee-Berlin-die-old-age-Argentina.html
http://rense.com/general47/refuge.htm
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Entertainment/Article.aspx?id=297726
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gw1hgOlHTD4
http://www.express.co.uk/posts/view/277962/Did-Adolf-Hitler-escape-
http://www.amazon.com/Grey-Wolf-Escape-Adolf-Hitler/dp/1402781393/ref=cm_cr_pr_product_top
http://www.amazon.co.uk/Hitlers-Escape-Ron-T-Hansig/dp/1932077820/ref=cm_cr_pr_sims_ttags: ebola, pandemi, smitta, vaccination, Halliburton, monsanto, isis, is, islamiska staten, syrien, usa, amerika, obama, Edward Snowden, prism, health, link, OpenID, vault, health vault, microsoft, VeriChip, corp, steel vault, digital angel, verayo, verimed , veripay, facebook, privacy, konto, safe, secure, säkerhet, personlig, id, framtid, internet, webb, open, source, ip, verizon, verifon, cyber, pass, nationellt id, kort, medicin, virus, H1N1, AH1N1, hiv, aids, hiv förnekelse, hiv förnekare, aids förnekelse, denialism, positiv, ARV, terapi, giftig, vaccin, nano, chemtrails, väder, vapen, haarp, haarp, geo engineering, klimatförändring, fake, global uppvärmning, bedrägeri, korruption, medicinsk, sjukvård, obama care, implantat, implanterbar, mikrochip, VeriChip, biometriska, nattklubb, nattliv, Coca Cola village, RFID, Coca Cola, party, guide, Baja beach, klubb, Bar Soba, Glasgow, Rotterdam, Holland, Nederländerna, Skottland, Frankrike, kändis, VIP, piercing, mod, kropp, elektroniskt, tatuering, bög, gay, lesbisk, lesbian, bisexuell, strand, beach, Mykonos, Sitges, Paris, iPass, paypal, veri chip, kontantlöst, kontanter, digitalt, värld, nytt, valuta, globalt, amero, dollar, euro, kris, ekonomisk, kollaps, end the fed, federal reserverve, guld, standard , plånbok, pengar, plastkort, freedom pay, frihet, rättigheter, fri, fascist, fascism, all seeing eye, ny världsordning, systemet, globalt, värld, samhälle, terrorism, terrorist, skräck, polis, statligt, totalitär, Aaron Russo, freedom to fascism, 1984, illuminati, satan, satanism, satanic, 666, vilddjurets märke, hand, arm, panna, uppenbarelse, bibel, profetia, luciferian, KKK, Georgia Guide stones, Frimurare, freemason, masonic, tempel, riddare, USA, Sir Evelyn de Rothschild, Evelyn Rothschild, Evelyn, Rothschild, mellon, kuhn, cohen, Loeb, Osborne, Thyssen Reuter, Ivanhoe, morgan, jaga, DuPont, Warburg, Oppenheimer, Shiff, windsor, apelsin, Nassau, carnegie, george bush, clinton, hillary, heinz, Kellog, bond, bundy, elit, maffia, Raytheon, KBr, XE, General Electric, positiveidcorp, verichipcorp, healthlink, krig, krig, fema, Bima, nazi, globalism, WW3, WWIII, världskrig 3, pentagon, inside jobb, false flag, fema camps, september 11, 911, konspiration, teori, hoax, debunked, popular mechanics, myth busters, CNN, FOX, ABC, Reuters, mindcontrol, new age, 2045, avatar, human, humanity plus, transhuman, transhumanism, android, 2012, maitreya, beast, anonymous, we are change, occupy, cia, fbi, nobel prize, receptor, cara, platform, federation, united states, antikrist, Jesus, Gud, himmel, helvete, yttersta dagarna, end times, slutet, domedagen, frälsning, kristen, tro, kyrka, gospel, sanning, text, mening, Carl Grinde, blogg, carlg.org, lanksamling.se, Jesus, kyrka
Vaccin emot konspirationsteorier
Nu är det här!
Stockholm "lastbils attacken" 7 April 2017 är en black operation, false flag psy-op och media event.
Hedniskt Valborgsfirande.
Baals tempelingång replika rest i London och New York.
London Westminster Abbey terrorattacken 2017 - en falsk mediahändelse.
Orlando massakern är en media lögn/psy-op
Bryssel attacken medialögn psyop false flag operation.
Paris attacken false flag exponerad. ISIS är fejk.
Islamiska Staten ISIS, IS, ISIL och kriget i Syrien
Ebola psykologisk krigsföring exponerad. Ebola vaccin ZMapp odlad i tobaks plantor.
Lögnen om Germanwings flygkraschen i Franska Alperna och andra media psy-ops
Kolonial nersmältning. Rise of E-merica. Årets PSY-OP i real tid för att förstöra den Amerikanska Unionen USA.
Nersläckning av elnätet blir nästa false flag attack
Militärövning länkad till Washington DC Navy Yard händelsen
Ordo ab chao (order out of chaos)
"concordia, integritas, industria" -Rothschilds motton
Boston Maraton bombningen -en medialt iscensatt PSYOP och "icke-händelse". Det är en lögn. Se filmen The Manchurian Candidate om mindcontrol.
Luft beskattning -andnings skatt kan bli ett resultat av koldioxidskatt. Antarktis havsis sätter nytt rekord: mest mängd is som någonsin registrerats.
Xwave mind reader från Apple, mänskliga djur hybrider odlas i labb i Storbritannien , Supermax fängelser, kartläggning av hjärnan projekt, tillbedjan av vilddurets bild, Facebook Prism
Ny tidsräkning, nya världsvaluta, ny världsreligion, världsfederationen förklarad, Illuminati och vilddjuret i Biblen exponerade
Newtown Sandy Hook smassakern, Batman Aurora massakern, är medialögner, arrangerade events, inte verkliga.
Newtown Sandy Hook massakern, ett arrangerat event och en media lögn. Media ändrade storyn flera gånger på bara några dagar. Allt om skolmassakern är en lögn.
Bush's, Clinton's (Rodham), Vitahuset, C.I.A, kokain, Crack USAs regerings knarkhandel, barn trafficking, pedofili och sataniska rituella övergrepp
Världen vet sanningen om
elfte September 2001
IG Farben, Bayer och Nazi förintelsen exponerad. Bayers bekämpningsmedel dödar bin som är viktiga pollinerare. Om de dör kan det bli brist på livsmedel.
Den rasistiska, nazistiska förintelsen exponerad. Koncentrationsläger, dödsläger var över hela Europa under 1930- och 1940-talet
Många kriminella nazister fick ett orättvist, milt straff. En del släpptes helt fria. Nuremberg rättegångarna styrdes av företagens intressen.
Nazi doktorer blev frikända och anställda av USAs regering, varför?
HIV/AIDS konstruktionen spårad tillbaka till sitt ursprung i Nazist-industrin
HIV/AIDS Pharma outad: -föredetta ägare till Auschwitz förintelseläger
Att bli fri från HIV
-dekonstruera HIV/AIDS.
Skapa och återställ hälsan
Antikrist identifierad: det är
Sir Evelyn de Rothschild.
Han skapar den finansiella krisen och ett globalt krig. Profetior i Bibeln uppfyllda. Den yttersta tiden är här.
Kina är draken i uppenbarelse- boken. Illegal handel med organ exponerad.
Microchip implantat, odjurets märke, microchip under skinnet, 666
Massgravar i USA, gatuvåld, samhällskriser, New World Order
Mindcontrol, injicerade chips i hjärnan, smarta mediciner med data-chips i, olaglig forskning
Microchip implantat i hjärnan, synthetisk telepati, mind control
Mindcontrol, mikrochip i hjärnan, fjärr neural övervakning, tortyr människorätts brott genom experiment
H.A.A.R.P -väder manipulation chemtrails och jordbävningar on demand BAE systems och Raytheon exponerade
H.A.A.R.P -makt över vädret
H.A.A.R.P -vädret som vapen. Fukushima, Haiti jordbävningar, Orkanerna Katrina, Isaac, tsunamis i Indiska Oceanen, Missisippis översvämning -skapade av människan
Chemtrails, geo engineering, flygplan sprayar nano partiklar
Chemtrails geo engineering -patentlista
Frihetsberövande på obestämd tid
- National Defense Authorization Act -bill S 1867 genomförd
USA "olje" utsläpp, COREXIT 9500, BP, evakueringar, media tystnad, Polen, Grekland, Island, Haiti
-2010 sammanfattat
BPs oljeutsläpp i Mexicanska golfen är en lögn för att skapa vattenskatt, klimat skatt
Finans och ekonominyheter, aktiebörser, företagssök,
stor depression, ledande företag
Lehman Brothers och Bear Stearns -Konstruerade konkurser
Fema koncentrationsläger och kremeringskistor hittade över hela Amerika
Livsmedelsbrist, HAARP vädermodifiering, "hjälp centers" Fema fångläger, Halliburton,
Kellog Brown Root (KBR),
General Electric, Jeff Immelt
N.M. Rothschild Group -den dodla handen bakom världsekonomin
Svenska Nobels fredspris och invasionen av Afghanistan
Svenska Nobelpriset i Ekonomisk vetenskap stödjer Pinochet och korruption i Chile
Svenska Nobelpriset till Winston Churchill. Svenskt Nobelpris 2010 till Mario Vargas Llosa anhängare av Sebastian Piñera, Chiles nya Pinochet
Nobelpriset låtsas att kämpa för mänskliga rättigheter
Brown Brothers Harriman, William Averell Harriman, CFR, IRS, IMF, Pilgrims Society,
ledande advokatbyråer
Peter Schiff - att förstöra USA
Krigsindustrin Rothschilds investmentbanker, BRIC fonder exponerade
Tredje världskriget för att stimulera världsekonomin och förstöra religion
Odjurets märke, Maitreya, 666, kontantlöst, Anti-Krist-världssystem
Norge -Oslo Utöya terror attack
anders behring breivik
Washington District of Columbia, the “CITY” i London och Vatikanen styr världen tillsammans
Yes we can. War on terror = World government
Amerika är fortfarande en brittisk koloni
Syftet med terroristattackerna den 11 September 2001 - skapa ett övervakningssamhälle
Federal Reserve systems historia
Dom här personerna äger Federal Reserve system
E621 glutamat, smakförstärkare aspartam skapar sjukdomar
naturläkemedel och alternativ medicin hotade av nya lagar
Gardasil - hpv vaccin mot livmoderhallscancer innehåller gift
Medicinföretag snart skyddade från att kunna bli stämda
Biverkningar av medicin:
död, ökad själmordsrisk, hjärtattack, smärtor
Hemliga sällskap, Skull and Bones, nazism, Frimurare, illuminati
Frimurare, satanism, illuminati i musikindustrin. Stäng av din TV.
Project blue beam -eventuell kommande psyop av Nasa. Holografisk Jesus projicerad på himlen. Kan bli starten för den "nya tidsåldern" -the new age.
Mediastyrd propaganda för den nya världsordningen. Kontrollerad opposition, anonymous rörelsen, Occupy mm.
Privatisering av vatten, multinationella företag begår brott mot mänskliga rättigheter, skuldavskrivning i utbyte mot land
cap and trade bill H.R.2454,
koldioxid, smältande isberg, globala skatter, Nobel pris, Köpenhamnsmötet
Mediamonopolet exponerat. Krigsindustrin och underhållningsindustrin skapar produkter gemensamt. Secondlife erbjuder en digital värld att leva i. Glasögon med inbyggd videoskärm. Vapentillverkare och vapen i rymden. Matrix snart verklighet.
Internet nerstängt, beskattning av internet, reglerat internet, internet 2.0, Verizon, internet avlyssnat, Echelon
Osama bin Ladens nätverk upptäckt
Osama bin Ladens fejkade död
Svininfluensan -GlaxoSmithKline levererar vaccin till hela Sverige. Upptill 100 000 hjärtattacker kopplas till företagets mediciner
Vaccin 2011, ta inte vaccinet mot svininfluensan/fågelinfluensan
Spanska sjukans virus från 1918 har återskapats på Center För Sjukdomskontroll (CDC).
Förbered dig på en ny våg av spanska sjukan
Chip under huden känner igen och varnar för virus och smittor
Varför folk inte reagerar och varför det här kan fortsätta
Om mig, kontakt